Ik vertrek: afscheidsinterview Ursula Tork

Omgevingsmanager Ursula Tork heeft de POV Piping verlaten. "Per 1 maart 2015 is mijn vorige werkgever, de Dienst Landelijk Gebied gedecentraliseerd en daarmee ook mijn detachering voor de POV piping beëindigd."De eerste stap om bruggen te slaan heeft Ursula gezet, maar het werk van een omgevingsmanager is nog lang niet af. Ursula wenst collega Jacob succes en blikt zelf nog even terug...

1. Hoe gaf je inhoud aan je rol als omgevingsmanager POV?

Vooral door een pragmatische aanpak. Wat een omgevingsmanager zoal doet is voor velen nieuw in de wereld van piping.  In de praktijk betekent dit bruggen slaan tussen de gescheiden werelden van kennisinstellingen en waterbeheerders, de abstracte modellen met het vakmanschap van de ‘jongens uit de praktijk’ verbinden. Mijn rol was het programmateam van de POV Piping en de extern direct betrokken stakeholders scherp te houden op de belangrijkste issues. Eén van de hete hangijzers voor de POV is het verankeren van onze aanpak en de resultaten bij de voor ons belangrijke partijen zoals het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), bij het toetsproces en het Wettelijk Toets instrumentarium (WTI). Het was nieuw voor onze omgeving dat de POV Piping de brug slaat tussen de theorie en het vakmanschap in de praktijk. De eerste stap om bruggen te slaan heb ik gezet, maar het werk van een omgevingsmanager is nog lang niet af.

Samen breder kijken dan de dijk lang is!
2. Hoe typeer je de omgeving waarin de omgevingsmanager zich beweegt bij Piping? Wat zijn positieve kanten? Waar zitten hindernissen?

Het is een op het eerste oog technische omgeving met een technisch vraagstuk van piping, maar het kan grote maatschappelijke en politieke consequenties kan hebben; de veiligheid van Nederlanders. Dat zijn vraagstukken waar ik graag aan werk. Ik zag de samenwerking tussen de waterschappen, het Rijk, de bedrijven en kennisinstellingen rondom piping het laatste jaar groeien. Een hindernis is nog steeds dat de wereld van het toetsen en het veiligheidsoordeel bij dijken met piping en de praktijk en ervaring van waterbeheerders niet optimaal op elkaar aansluiten. Hier valt nog veel winst te halen door samen breder te kijken dan de dijk lang is en te leren van elkaar: naar de manier van (af)toetsen van dijken, de ervaring van de beheerder, naar de geschiedenis en bodemopbouw van het gebied, naar innovatieve maatregelen voor dijkversterking en naar mogelijkheden om mee te koppelen bij gebiedsopgaven van anderen. Hier heeft de omgevingsmanager een belangrijke bijdrage in. Het vergt meer kennis en durf van betrokkenen om het piping vraagstuk breder te benaderen dan de dijk alleen en om innovatieve maatregelen te overwegen. Met de POV Piping alleen ben je er nog niet!


3. Wat heb je als omgevingsmanager bereikt? Waar ben je trots op?

Een jaar en drie maanden zijn kort als omgevingsmanager voor de POV Piping, laat ik daar maar mee beginnen. De voor de POV Piping belangrijkste partijen en hun belangen zijn goed in beeld gebracht. Met de mogelijk hete hangijzers voor de POV, of de issues, zijn wij als programmateam aan de slag gegaan, daar heeft iedereen in ons team zijn rol in. Wij zijn het gesprek aangegaan en hebben concrete afspraken gemaakt met partijen die er voor ons toe doen en die belang bij de POV hebben. Dat is niet vanzelf gegaan en vraagt continu aandacht, de omgeving van de POV Piping staat niet stil! Ook de communicatie over de POV Piping en met onze omgeving hebben wij goed neergezet. Met het E-zine pipeline pov-piping.nl hebben wij een begin gemaakt voor een toegankelijk platform voor piping, dat breed toegankelijk is. Ik ben ook trots op ons allen dat wij met een ruime 100 man (en een enkele vrouw.) op 29 januari 2015 aan het landelijke seminar piping hebben deelgenomen, ondanks de ijzige blizzard die over het rivierengebied raasde. Ik laat de POV Piping dan ook niet helemaal uit het oog verdwijnen…

4. Welke opdracht ligt er nu voor de nieuwe omgevingsmanager? Waarop moet hij alert zijn?

De ingezette lijn stevig blijven voortzetten zoals deze is ingezet. Omgevingsmanagement is een continue opgave in de POV Piping en die is in de vooral technische omgeving niet vanzelfsprekend.

Ik vertrek: afscheidsinterview Ursula Tork Zwolle

5. Hoe kijk je terug op jouw tijd bij de POV Piping? Jouw bijdrage aan het team?

Ik vond het spannend om deze opgave op te pakken, de verschillende werelden proberen te verbinden. Samen concrete stappen zetten om de weerbarstige werkelijkheid van piping als maatschappelijk en technisch vraagstuk proberen te vangen gaf mij energie. Als omgevingsmanager was het ook mijn bijdrage om de hete hangijzers die onze omgeving met zich mee brengt op tijd binnen het team zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat het team deze oppakt. 

6. Wat ga je nu doen?

Ik werk per 1 maart bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als procesmanager voor integrale rivierenprojecten die wij namens Staatsbosbeheer uitvoeren. Ik zorg met verschillende partijen ervoor dat projecten met maatschappelijke opgaven zoals waterveiligheid en waterkwaliteit in samenwerking met het gebied gemaakt en uitgevoerd worden. 


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image