Tussentijdse resultaten Verkenning Doorlatendheid

Waterschap Aa en Maas onderzoekt samen met Fugro en Deltares de doorlatendheid van pipinggevoelige (zand)lagen. “Dit is een belangrijke parameter in de gedetailleerde beoordeling van waterkeringen op piping”, aldus Kees Jan Leuvenink, beleidsadviseur waterkering. “Grondwaterstroming is de motor achter het proces dat kan leiden tot piping en daarmee tot instabiliteit van een waterkering.”

“Onze verkenning richt zich op bepaling van de doorlatendheid via de nieuwe HPT sondeertechniek en mini-pompproef (MPT; goedkope kleinschalige pompproeven). De combinatie van HPT en MPT levert een continue doorlatendheidsprofiel op van de ondergrond. Daarnaast onderzochten we 25 traditionele methoden van doorlatendheidsbepaling en hebben die onderling vergeleken, waaronder diverse korrelverdelingsmethoden, boorgatproeven, laboratoriumtesten, dissipatietesten en pompproeven. We hebben de verschillende doorlatendheidsmetingen naast elkaar op dijken langs de Maas en de Rijn uitgevoerd en deze resultaten met elkaar vergeleken.”

Wat onze verkenning tot nu toe oplevert:

Er is een groot schaaleffect in doorlatendheidsmetingen: een groter monster betekent een grotere doorlatendheid, met een bovengrens bij (mini-)pompproeven. Je meting bepaalt dus de uitkomst van de pipinganalyse. We hebben een rekenregel ontwikkeld om hiermee om te gaan. 
Korrelverdelingsmethoden geven ten opzicht van andere doorlatendheidsbepalingen grote verschillen in absolute doorlatendheid en verloop van de doorlatendheid met de diepte. Korrelverdelingen lijken duidelijk minder betrouwbaar dan andere methoden. 
De HPT sondering en mini-pompproeven leveren dezelfde bulkdoorlatendheden op als pompproeven, maar leveren in tegenstelling tot een pompproef ook inzicht in de gelaagdheid in het zandpakket. Deze gelaagdheid kan je meenemen in numerieke pipingberekeningen en leverde bij ons 60% besparing in bermlengte op. 

Er zijn twee verschillende geostatistische methoden uitgewerkt om doorlatendheidsmetingen te combineren met o.a. stochastische ondergrondmodellering. Toepassing hiervan levert een kleiner ontwerp op. We hebben software ontwikkeld om dit makkelijk toe te kunnen passen. 

“Wij zijn bezig met een praktische handreiking waarin staat beschreven hoe je de beste resultaten haalt met de HPT en MPT metingen, hoe je omgaat met verschillen tussen doorlatendheidsmetingen (incl. Rekenregel) en hoe je geostatistische methoden toepast voor pipinganalyses (incl. software). Verder is er tijdens de verkenning al een presentatie geweest bij ENW-techniek en zijn via diverse expertmeetings de experts betrokken die ook werken aan het wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Ook voor het ontwerpen van nieuwe dijken kan deze techniek een meerwaarde zijn".


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image