Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda!

Voor de deelnemers aan het seminar Piping een terugblik op een geslaagde dag. Voor belangstellenden die niet aanwezig waren, hierbij de mogelijkheid op de besproken informatie en gehouden presentaties te bekijken/downloaden.

Piping wordt beschouwd als een maatschappelijk en urgent thema.
Aan Roelof Bleeker, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland de eer om het landelijke seminar over Piping (onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) te openen. Hij verwelkomt ruim 100  belangstellenden uit de waterwereld. Ze komen uit verschillende waterschappen, Rijkswaterstaat, adviesbureaus, marktpartijen en kennisinstellingen. De dijkgraaf is verheugd met de opkomst. “Piping staat duidelijk op de agenda. Toen ik begon als dijkgraaf was ik verrast door de staat van de dijken. Ik vond Piping een onderschat probleem. Inmiddels krijgt het de erkenning die het verdient. Piping wordt beschouwd als een maatschappelijk en urgent thema. Er is geld, tijd en energie om gezamenlijk aan de slag te gaan met de opgave die voor ons ligt. Door dat slim te doen, denk ik dat een besparing van 30% mogelijk is. Dat maakt van Chris Griffioen, de programmamanager van de projectoverstijgende verkenning (POV) Piping de man van anderhalf miljard! 

Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle


Digitaal platform PIPEline

Voordat de dijkgraaf de microfoon doorgeeft, is er nog een belangrijk moment. “De Piping geïnteresseerden vormen een leer- en experimenteergemeenschap. We hebben een plek nodig waar we vooral veel kennis kunnen uitwisselen. Met trots lanceer ik dan ook ons digitale platform: PIPEline!  

Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle

Dagvoorzitter: "Wees scherp!"

De dagvoorzitter is Harm Albert Zanting. In het dagelijks leven is hij directeur Divisie Water & Milieu bij Arcadis. Hij weet veel van het onderwerp en kent de meeste deelnemers bij naam. Dat maakt dat de discussies deze dag makkelijk loskomen. De zaal haakt actief aan op alle sprekers, mede door de prikkelende vragen van de voorzitter. Aan het begin van de dag doet Zanting de oproep: ‘Wees vooral scherp!’. “Denk bij alles wat je hoort: klopt dit? Ik heb dit bijvoorbeeld nog nooit in de werkelijkheid gezien. Denk na, stel vragen! Als we dat allemaal doen, dan creëren we aan het einde van de dag een mooie oogst.” 

Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle

Piping in beeld

Programmamanager Chris Griffioen trapt het inhoudelijke deel af. In zijn presentatie laat hij met illustraties helder zien waar het om draait bij het onderzoeksprogramma Piping. Een van zijn boodschappen is: er ligt overal al zoveel kennis en ervaring op het gebied van Piping. Als we vanaf nu al die gegevens ook daadwerkelijk gaan gebruiken bij het toetsen van dijken, dan levert dat al winst op. Het verhaal van Chris zorgt voor een boeiende interactie met de zaal over het onderwerp samenwerking. De mindset is goed, de wil is er. We hebben met elkaar de plicht om te zorgen dat al die kennis en ervaring ook goed verankerd worden. De dagvoorzitter vraagt onder meer aan STOWA, ENW en de Taskforce Deltatechnologie hoe de samenwerking verloopt. Allen antwoorden zeer positief. ‘Te braaf nog’ , concludeert de dagvoorzitter met een glimlach. Hij kaatst de bal, en krijgt vanaf dat moment ook de goeie verhalen terug. Verbeterpunten komen boven drijven.

Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle

Toetsproces en Ondergrond model

In het ochtendprogramma staan verder presentaties van Han Knoeff (Deltaris) en Hans van de Velde op het programma. Hierin worden onder meer het toetsproces uitgelegd en hoe het ervaringsoordeel (kennisoordeel van de beheerder) kan worden meegenomen, zodat 'men' in de praktijk de uitkomst van de toets ook geloofd. Hierbij spelen een aantal verkenningen van de POV Piping een belangrijke rol. Ook de behoefte aan meer inzicht in de ondergrond komt aan bod. Hans van de Velde gaat in op een waarheidsgetrouw ondergrond model door middel van een multidisciplinaire aanpak. Beide presentaties zijn hier te bekijken.  Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle

Netwerklunch

De lunch is het netwerkmoment bij uitstek. Harry Stefess, programmamanager WTI: “Zo’n dag als vandaag zet zaken in beweging. We nemen elkaar weer mee in de processen en dat gaat nog altijd het beste door elkaar in de ogen te kijken.” 

Rimmer Koopmans, civiele ingenieur bij Arcadis: “Ik realiseer me hier weer ten volle hoeveel waardevolle kennis er al aanwezig is. Het spoort me aan om een aantal voor mij belangrijke mensen te betrekken bij waar ik mee bezig ben. In de praktijk blijven we toch een beetje teveel in ons ‘eigen hok’. Ik heb dus weer hoog op mijn prioriteitenlijstje gezet: mensen bellen!”

Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle

Verdieping in workshops

In het middagprogramma verdelen de aanwezigen zich over zes workshops en verdiepingssessies.

1. Ondergrondgegevens slim benutten: geologie, heterogeniteit en Piping, de nieuwste inzichten: Rimmer Koopmans, Ane Wiersma, Laura Taal. 

2. Versterkingstechnieken tegen Piping: DMC buizen, Geotextiel, drainagetechnieken: Henk Senhorst, Joost Borgers, Stefan van den Berg

3. Vakmanschap bij toetsen, ontwerpen en het veiligheidsoordeel: Govert Geldorf   

4. Innovaties uit de markt: Marco Veendorp, Jan van Dijke

5. Werkwijzer Piping: Bas Berbee, Monique Sanders

6. De invloed van regionale grondwaterstromen bij het toetsen op piping, Reindert Stellingwerff

U kunt de presentaties hier downloaden/bekijken

Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle

Lef tonen

Deelnemer: "Ik zat bij de workshops over nieuwe technieken en regionale grondwaterstromen. Ik heb goede presentaties gezien en gehoord. Er is ruim draagvlak voor de gepresenteerde technieken en onderzoeken. Wat ik wel zag is dat verschillende waterschappers de nieuwe technieken pas durven toe te passen als er een stempel 'goedgekeurd' op staat, bijvoorbeeld van het ENW (expertise Netwerk Waterveiligheid)  Eenzelfde beleving had ik rond de toetsing; men durft de dijk pas goed te toetsen als de gebruikte techniek als bewezen techniek is goedgekeurd. Daarnaast is de stap naar de toets op maat voor een aantal te gedurfd. Lef tonen en de bestuurders betrekken bij hun verantwoordelijkheid voor het veiligheidsoordeel wordt nog een belangrijk thema voor de POV Piping en het HWBP."

Geen technische innovatie zonder sociale innovatie
Oogst van de dag

Aan het einde van de dag was het tijd de 'oogst binnen te halen'. In de plenaire zaal kregen alle deelnemers korte samenvattingen van de gehouden workshops en presentaties. Belangrijke opmerkingen waren daarbij:
"Vertrouwen als centraal thema: innovaties uit de markt halen lukt alleen met wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer." "Vertrouwen begint bij geloven en dat begint bij inzicht."
"Geen technische innovatie zonder sociale innovatie. De dialoog aangaan is belangrijk." 
"Ervaringskennis van waterschappen serieus nemen. Om Piping te begrijpen moeten we niet alleen met elkaar een sommetje maken. Vakmanschap is essentieel. De zachte competenties hebben we ook nodig."
"Slimmer omgaan met gegevens en harde data."
"We moeten in 3D gaan denken."
"We zijn bezig de gereedschapskist te vullen, maar we moeten niet vergeten dat we ook vakmensen nodig hebben om ermee om te kunnen gaan."
"Onze reflex is dat we iets heel snel willen weten, duidelijk hebben. Dan maken we meteen een model. Maar wat als we dat hulpmiddel niet zouden hebben? Hoe lossen we het dan op? Ga daar eens van uit! Dat houdt mensen scherp!"
"Als we Piping beter willen leren begrijpen, dan moeten we die nieuwe technieken gewoon eens gaan toepassen. Gewoon doen! We moeten elkaar dan wel toestaan dat vergissen en falen mag. Dat hoort er dan bij!"
"Alert blijven of de resultaten van je sommetje wel kloppen"
"We moeten een Piping-proeftuin maken!"  Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle


De kansrijkheid om Piping samen sneller en goedkoper op te lossen is heel groot.
Richard Jorissen sluit af

Alle opmerkingen, onderlinge gesprekken en workshop-resultaten zijn verwerkt tot een sfeertekening van de dag. Een symbolische weergave van wat er op dit seminar is bereikt. Deze tekening overhandigde Chris Griffioen aan Richard Jorissen, directielid HWBP.
Richard Jorissen: "Er is nog veel te doen. De kansrijkheid om Piping samen sneller en goedkoper op te lossen is heel groot. Maar ik wil nog meer dan samenwerking. De POV Piping moet uiteindelijk met kennis en inzichten komen die je kunt meenemen naar je eigen organisatie. De kennis moet ook landen in het Toetsinstrumentarium. En bij de waterschappen moet de kennis toegepast worden in de projecten. Ik zet hiermee programmaleider Chris Griffioen een beetje onder druk. We zijn benieuwd naar het verloop van de POV Piping! Complimenten voor waar jullie nu staan, maar we gaan jullie achterna zitten!" Sfeerimpressie seminar: Piping staat duidelijk op de agenda! Zwolle


Uit het weekbericht van Erik Kraaij

'Seminar van het POV-Pipingteam bij Waterschap Rivierenland (WSRL) met grote opkomst (100), diversiteit aan deelnemers en onderwerpen. Website POV (Pipeline) is gestart. Aftrap van Roelof Bleker en Chris Griffioen. Er zijn al diverse technieken nagenoeg uitvoeringsgereed (o.a. DMC en Geotextiel) maar grote vraag van beheerders is of deze toetsbaar zijn en door 4e toetsronde komen. Meer eigen initiatief en lef is nodig. Voorbeeld WSRL toonde aan dat extra grondonderzoek (maar ook hydrologie, geschiedschrijving) e.d. veel kennis van ondergrond en dus van scope HWBP-project oplevert(=nuttig voor T-2) maar dat de capaciteit van bureaus (boringen, lab.onderzoeken) knelpunt is. Grote lijn aan het eind van de dag (samenvatting Richard): veel in gang gezet, nu verbinden (aan WTI/OI, aan projecten beheerders). Goed om te zien waar we nu al zijn met POV en samenwerking in driehoek na pas anderhalf jaar geleden deze aanpak met elkaar te hebben "bedacht". Leuk om te zien dat er ook veel filmpjes zijn gemaakt over HWBP-projecten.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image