POV Publicatie Drainagetechnieken

Het optreden van de faalmechanismen macro-instabiliteit en piping zijn mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. Op verzoek van de POV-Macrostabiliteit en de POV-Piping is een technische richtlijn (TR) opgesteld. In de richtlijn wordt aandacht gegeven aan de waterveiligheidsfilosofie, het ontwerp, het realiseren, het beheer en het onderhoud van een drainagesysteem. Bovendien wordt aandacht besteed aan de monitoring van het systeem.

Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image