Op pad met team POV Piping

Het team POV Piping stelt zich graag aan u voor. Maak kennis met Chris, Ursula, Jacob, Hans, Esther, Warry en Job.

De regels aan de ervaring koppelen
Chris Griffioen, programmamanager

“In 32 jaar bij het waterschap heb ik al verschillende functies bekleed, variërend van met de laarzen in de modder bij het doen van onderzoek tot en met een managementfunctie als sectorhoofd water. Bij de realisering van waterprojecten zie ik door de loop der jaren een steeds betere afstemming ontstaan met de wensen vanuit de maatschappij (beleving, recreatie, ecologie). Ook bij de versterking van dijken is die afstemming een voorwaarde om draagvlak en bewustwording te creëren.” “De POV Piping is een programma met verschillende aspecten: technisch inhoudelijk onderzoek, maar ook procesmatige verkenningen die gaan over samenwerking en werkwijze. Ik zie het vooral als mijn taak om de interne en externe samenwerking te coördineren. Daarbij is de grootste uitdaging om de ervaringskennis van de waterschappen te koppelen aan de theorie van normen en toetsvoorschriften. Onze ambitie is te komen met doelmatige oplossingen voor het pipingprobleem die gedragen worden door alle belanghebbende partijen.”

“Ik ben druk met de dijken, vertel ik mijn omgeving. Dat er een heel inhoudelijk, procesmatig complex en politiek gevoelig probleem achter schuilt, deel ik wel met vakgenoten en belanghebbenden, maar op een verjaardagsfeestje houd ik het simpeler. Natuurlijk benadruk ik wel dat we ijverig bezig zijn om te kijken hoe we de veiligheid gaan verbeteren!” Op pad met team POV Piping Zwolle


Een complex speelveld doorgronden en in balans houden
Ursula Tork, omgevingsmanager

“Voor alle partijen –overheden, kennisinstellingen en bedrijven- die belang hebben bij de POV Piping ben ik een verbindende schakel. Het is een complex speelveld waarbij iedere speler eigen regels hanteert. Ik ken de omgeving en verzamel tijdig informatie voor de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het programma.” “Hoofdlijnen ontdekken, doorgronden, verbinden en samen resultaat boeken. Ik werk graag aan ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken, nationaal en internationaal. Zo werkte ik bijvoorbeeld in Afrika aan een regionaal programma voor ontwikkeling van water(voorziening), landbouw, bosbouw en scholen. Juist daar leerde ik als technische ingenieur dat de belangen van mensen en partijen goed moeten zijn meegenomen bij het programma dat ingrijpt op hun leefomgeving. Momenteel werk ik als senior projectmanager voor ruimtelijke vraagstukken. Vanuit die functie was ik trekker van een verkenning naar gebiedsontwikkeling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook heb ik als omgevingsmanager gewerkt voor Rijkswaterstaat, het programma Kaderrichtlijn Water. En nu dus de POV Piping.”

“Piping lijkt een technisch vraagstuk, maar heeft door zijn huidige omvang alles te maken met een maatschappelijke uitdaging: de veiligheid van de Nederlanders. Wij verwachten met de resultaten van de POV Piping tot veilige dijken én flinke kostenbesparing voor dijkversterkingen te kunnen bijdragen. De waterkeringbeheerders moeten met onze verkenningsresultaten de dijken kunnen verbeteren binnen aanvaardbare kosten. Samen met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen verzamelen we kennis en bieden we de mogelijkheid om innovaties te onderzoeken. Met deze opgedane inzichten kunnen we slimmere oplossingen ontwikkelen voor veiligere dijken. Mijn rol is geslaagd als onze omgeving zich meegenomen voelt in dit proces.” Op pad met team POV Piping Zwolle


Doelgericht naar de eindstreep
Jacob Gunter, projectsecretaris

“Voor alle partijen –overheden, kennisinstellingen en bedrijven- die belang hebben bij de POV Piping ben ik een verbindende schakel. Het is een complex speelveld waarbij iedere speler eigen regels hanteert. Ik ken de omgeving en verzamel tijdig informatie voor de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het programma.”

“Hoofdlijnen ontdekken, doorgronden, verbinden en samen resultaat boeken. Ik werk graag aan ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken, nationaal en internationaal. Zo werkte ik bijvoorbeeld in Afrika aan een regionaal programma voor ontwikkeling van water(voorziening), landbouw, bosbouw en scholen. Juist daar leerde ik als technische ingenieur dat de belangen van mensen en partijen goed moeten zijn meegenomen bij het programma dat ingrijpt op hun leefomgeving. Momenteel werk ik als senior projectmanager voor ruimtelijke vraagstukken. Vanuit die functie was ik trekker van een verkenning naar gebiedsontwikkeling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook heb ik als omgevingsmanager gewerkt voor Rijkswaterstaat, het programma Kaderrichtlijn Water. En nu dus de POV Piping.”

“Piping lijkt een technisch vraagstuk, maar heeft door zijn huidige omvang alles te maken met een maatschappelijke uitdaging: de veiligheid van de Nederlanders. Wij verwachten met de resultaten van de POV Piping tot veilige dijken én flinke kostenbesparing voor dijkversterkingen te kunnen bijdragen. De waterkeringbeheerders moeten met onze verkenningsresultaten de dijken kunnen verbeteren binnen aanvaardbare kosten. Samen met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen verzamelen we kennis en bieden we de mogelijkheid om innovaties te onderzoeken. Met deze opgedane inzichten kunnen we slimmere oplossingen ontwikkelen voor veiligere dijken. Mijn rol is geslaagd als onze omgeving zich meegenomen voelt in dit proces.” Op pad met team POV Piping Zwolle


Concrete resultaten halen uit onontgonnen terreinen
Hans Niemeijer, technisch manager

“Ik ben adviseur waterveiligheid, gespecialiseerd in waterbouw en geotechniek. Ik adviseer waterschappen, rijksoverheid en bedrijven over onderzoek, toetsingen en beleid. Veelal op het gebied van dijkversterkingen. Als technisch manager bij de POV Piping beoordeel ik de inhoudelijke aspecten van de pilots en projecten. Belangrijke aspecten daarbij zijn het nut van een pilot binnen de doelstellingen van de POV en HWBP en de onderlinge samenhang. Ook adviseer ik over de implementatie van resultaten in het wettelijk toetsinstrumentarium of het ontwerpinstrumentarium.”

“Veel van de pilots betreffen onderzoeken waarbij tot nu toe nog onontgonnen terreinen worden betreden. Het is goed denkbaar dat de onderzoeken weliswaar nuttige informatie op gaan leveren, maar dat die informatie nog niet direct te gebruiken is. De grootste uitdaging is daarom om concrete resultaten te krijgen, die direct bruikbaar zijn bij de beoordeling van dijken of het ontwerp van dijkversterkingen.”

“De POV Piping moet volgens mij een dynamische en open projectorganisatie zijn, die toewerkt naar concrete oplossingen om goedkopere èn veiligere dijken te realiseren. Ook als een professionele netwerkorganisatie, die ideeën samenbrengt en ook op die manier een meerwaarde genereert.

Er is heel veel onduidelijk op het gebied van piping: volgens de huidige rekenregels zou bijna geen dijk meer overeind kunnen staan, terwijl in de praktijk nauwelijks voorbeelden zijn van bezwijken van een dijk door piping. Er zijn – natuurlijk – veel ideeën waar deze contradictie door verklaard zou kunnen worden, ook bij mij en ik wil erg graag een bijdrage leveren om deze puzzel op te lossen.” Op pad met team POV Piping Zwolle


Snel schakelen met nuchtere blik
Esther Jansen, financieel programmabeheerder

“In 2008 ben ik aan de slag gegaan voor een waterschap. Sindsdien al vijf keer ‘ingevlogen’ voor een opdracht. Mijn werkzaamheden hebben een financieel karakter, met name een adviserende rol vanuit planning & control. Voor de POV Piping houd ik me met name bezig met planning, budget en risicomanagement. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het verzorgen van de voortgangsrapportages.”

“In deze dynamische omgeving moet je snel kunnen schakelen en een nuchtere blik op het geheel houden. Aangezien de verkenningsprojecten bij verschillende waterschappen zijn ondergebracht, ben ik er alert op om -ondanks de afstand- goed op de hoogte te blijven van wat er speelt. De POV Piping is geslaagd als we de onderzoeksvragen kunnen beantwoorden, maar zeker ook de uitkomsten kunnen borgen.”

“Eind 2017 wil ik graag kunnen zeggen dat de POV Piping een traject is geweest waarin zorgvuldig is gewerkt. Ik ben per 1 april begonnen aan deze taak en bevind me in een professioneel team. Ik verwacht een voorspoedige samenwerking waarbij iedereen vanuit zijn of haar eigen discipline een goede bijdrage heeft. Ik werk met veel plezier mee!” Op pad met team POV Piping Zwolle


Waterveiligheid in de belangstelling
Warry Meuleman, communicatieadviseur

“Er zal heel veel kennis over het faalmechanisme piping worden verzameld. Het is de uitdaging om mensen, projecten en organisaties daarvan te laten profiteren. Als communicatieadviseur houd ik het team scherp zodat communicatie hoog op de agenda blijft staan. Hoogwatersituaties spreken iedereen aan. Ze zijn vaak in het nieuws. Overal op de wereld zijn overstromingen. De vraag of dat ook in Nederland kan gebeuren voel je aankomen.”

“Ik werk al jarenlang in de waterwereld. Met de POV Piping begeef ik me weer in een nieuwe dynamiek. Overheidscommunicatie is mij bekend, maar de contacten met het bedrijfsleven; daar zie ik echt naar uit. De POV Piping moet wat mij betreft een spin-in-het-web worden. Een programma waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen tot een goede prestatie komen. Zo leveren we een bijdrage aan de waterveiligheid in Nederland en misschien wel daarbuiten.”

“Inhoud en erover communiceren zijn twee zaken. Ik heb gemerkt dat het lang kan duren voordat iedereen akkoord is met een tekst. Publiciteit genereren is iets anders dan helemaal volledig willen zijn. Dat kan vaak niet in een persbericht of een website-artikel. Voor mij wel een uitdaging!” Op pad met team POV Piping Zwolle


Alles eruit halen!
Job Looijenga, contractmanager

"Al bijna 20 jaar geniet ik van het inkoopvak. Het is elke keer weer een kunst om de juiste leverancier bij de juiste klus te contracteren. Sinds vijf jaar werk ik bij het Waterschap. Als inkoopadviseur verbind ik het waterschap met de markt. Voor de POV Piping ben ik betrokken bij alle externe partijen met wie we afspraken vastleggen in contracten." "De POV Piping is geslaagd als we alles uit de markt en de waterschappen hebben gehaald voor een effectieve en doelmatige aanpak van de dijken. Mijn bijdrage hieraan is dat ik er zorg voor draag dat er geen belemmerende factoren optreden in de omgang tussen markt en waterschappen. Denk aan ‘juridisering, een onevenwichtige verdeling van risico’s en Europese aanbestedingsregels. De POV Piping zal zich moeten profileren als innovatief en leergierig. Als uitnodigend naar marktpartijen met bescherming van hun intellectuele eigendom en met de toe-eigening van risico’s die de overheid beter kan dragen."

"Ik ben geen materiedeskundige, wel een ‘out of the box-denker’. Ik draag graag bij aan dit innovatieve programma. Ik verwacht een enorme impact voor de waterschappen voor de komende jaren. Met een slimme voorbereiding en samenwerking kunnen we de Nederlandse samenleving honderden miljoenen besparen én kwaliteit garanderen." Op pad met team POV Piping ZwolleBijlage(n)1 Reacties

 • ingrid van den berg: op 15 January 2016 om 22:40
  beste,

  Graag zou ik een vraag aan Chris Griffioen willen stellen.

  Beste Chris ik zou graag met je in contact willen komen .
  Ik ben je nicht Ingrid , je andere Neef is op zoek naar gegevens voor een stamboom en ik zou je graag gewoon eens willen spreken .

  Ik hoop op een reactie.

  mvg Ingrid van den Berg