5 vragen aan...Roelof Bleeker

Het programma Piping kende volgens u een vliegende start. Waar blijkt dat uit? “We zijn ver voordat we de officiële beschikking kregen, al begonnen met concrete projecten. We hebben gekeken en geïnventariseerd welke ideeën er leefden. Van daaruit zijn al verkenningen gestart. We hebben dus niet afgewacht tot we geld kregen. Dat is ‘de geest’ die erin zin. Gaan!”

1. Het programma Piping kende volgens u een vliegende start. Waar blijkt dat uit?

“We zijn ver voordat we de officiële beschikking kregen, al begonnen met concrete projecten. We hebben gekeken en geïnventariseerd welke ideeën er leefden. Van daaruit zijn al verkenningen gestart. We hebben dus niet afgewacht tot we geld kregen. Dat is ‘de geest’ die erin zin. Gaan!”

"We bieden terug meer inzicht en succesvolle maatregelen. Die koppelen we terug in handreikingen zodat men manieren vindt die piping ter plekke goedkoper en sneller voorkomt of tegengaat. Ook verwachten we door de resultaten minder ingrijpende maatregelen in het landschap te hoeven doen.”

2. Wat verwacht u van de samenwerkingspartners? En wat mogen zij van de POV Piping verwachten?

“Wat betreft de waterschappen verwacht ik dat ze de kans pakken om hun eigen ideeën over het probleem piping te onderzoeken met ondersteuning van dit landelijke programma. Van de markt hoop ik ook dat ze de POV piping als een kans zien. We zitten nu in een fase waarin zij kunnen investeren met tijd en energie. Wij investeren mee. Als de marktpartijen nu aanhaken, kunnen we elkaar versterken. Er ligt een enorme toekomstige opgave in Nederland. Honderden kilometers dijk zullen worden aangepakt. Wie nu aanhaakt, kan zijn energie en tijd straks terugverdienen.”

3. Binnen uw eigen waterschap (Rivierenland) worden een aantal verkenningen gedaan. Kun u iets vertellen over de voortgang?

“Eén van de verkenningen die bij ons waterschap Rivierenland loopt, is het project met Verticaal Zanddicht Geotextiel (VGZ). Na wat aanloopproblemen zijn we nu bezig met succesvolle maakbaarheidstesten. Er zijn partijen aangehaakt die de VGZ in proefstroken in de grond aanbrengen. We verwachten over een paar weken de resultaten.”

4. U staat erom bekend dat u houdt van daadkracht (doen!). Waar ziet u dat terug in de POV Piping?

“Leuk dat ik zo bekend sta! We hadden voor de POV Piping ook allerlei criteria, zware wegingsfactoren, kortom: een heel raamwerk kunnen opstellen. Welk project doen we wel of niet? Dat hebben we niet gedaan. We zijn praktischer en slimmer gestart. We hadden al een lijst met sowieso zinvolle projecten. Bij mijn eigen waterschap heerst de overtuiging dat piping een belangrijk faalmechanisme is. We willen niet wachten, gelijk aan de slag. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Piping wordt onderschat.

Ook waak ik ervoor dat de verkenningen niet omgeven worden door allerlei zware controles. De pilots moeten de ruimte krijgen. Daarnaast heb ik er aan het begin van de POV voor gepleit om de 8 miljoen niet gelijkelijk te verspreiden over 4 jaar. Als je het laatste jaar nog steeds 2 miljoen moet investeren, krijg je de reuslatten niet op tijd terug. Daarom hebben we gekozen voor een brede vliegende start.

5. Hoe wilt u later terugkijken op de POV Piping. Wanneer bent u trots?

“Als we over vier jaar weten hoe we sneller, goedkoper en met minder overlast piping kunnen aanpakken, is ons doel geslaagd.”


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image