POV Piping pakt adviesrol: van kennis halen naar kennis delen

“We zien dat onze rol aan het veranderen is”, merken POV Piping projectmanager Henk Weijers en omgevingsmanager Leonie de Jong. “Waar we zijn gestart met onderzoeken en kennis halen gaan we nu naar een periode waarin we kennis willen delen, vooruitlopend op de definitieve rapportages, richtlijnen en handreikingen.

Het is goed te zien dat de resultaten van de POV steeds meer worden opgepakt door projecten in de doorontwikkeling van de nieuwe technieken. De financiële impact neemt daarmee toe: in projecten gaat het om grotere bedragen voor reële oplossingen. De rol van de POV bij de projecten verandert van initiatiefnemer naar begeleider/adviseur. Hiermee wordt geborgd dat ook na de looptijd van de POV de betrokkenheid van deskundigen blijft. 

Neem vroegtijdig contact op!

De POV Piping is beschikbaar voor projecten om onze kennis te delen. Heb je een vraag, bel ons dan (06 53 38 44 92) of stuur een mail naar leonie.de.jong@rws.nl. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat onze toegevoegde waarde groter is als we tijdig worden ingeschakeld. Daarnaast brengen we onze expertise in tijdens reviews.

Voortgang Verticaal Zanddicht Geotextiel

Onlangs ontvingen we een positief advies van ENW over de toepassing van Verticaal Zanddicht Geotextiel(VZG). Een mooi mijlpaal waarbij we zeer actief hebben samengewerkt met Waterschap Rivierenland, uitvoerende marktpartijen en kennisinstituten. Maar we zijn er nog niet als het gaat om VZG.  De techniek is geaccepteerd maar ENW ziet nog graag een wat bredere toepassing om de witte vlekken die er nog zijn nader in te kunnen kleuren. Waterschap Rivierenland draagt daarom het stokje over aan Waterschap Rijn en IJssel. Zijn gaan een deel van deze vlekken invullen waarmee we weer een stap zetten richting een bewezen techniek.

Kennis in de Pipinggids

Ook is een start gemaakt met de Schematiseringshandreiking/pipinggids. Hierin zullen verschillende verkenningen bijeengebracht worden om handvatten te bieden aan projecten bij het schematiseren. Een eerste mooie stap waarin resultaten zullen gaan landen en daarmee direct toepasbaar zullen worden voor de B.V. Nederland.

Vraag werkplaatsen neemt toe

De werkplaatsen vinden ondertussen hun weg in waterkeringsland. De eerste twee workshops zijn enthousiast ontvangen en de vraag naar werkplaatsen neemt toe. Dit voorjaar is een werkplaats uitgevoerd bij Waterschap Rivierenland en voor dit najaar liggen er al twee aanvragen. Doel van deze werkplaatsen is om de pipingopgave met een groep van experts tegen het licht te houden, waarmee iedereen zijn kennis kan verrijken en er een gedeeld beeld ontstaat over een concreet pipingprobleem. Daarnaast willen we als POV-Piping deze werkplaatsen benutten om aan te kunnen tonen hoe groot de besparing is die hiermee kan worden behaald. Gevoelsmatig is er veel winst te behalen door kennis bij elkaar te brengen en te laten stromen.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image