Pipingprobleem halveert, door gewoon goed na te denken

De Werkplaats Zwarte Water is afgerond. Een aantal deelnemers vond dat jammer, zo geeft Govert Geldof aan, want ze hadden de smaak net goed te pakken. “De unanieme conclusie was dat het energie geeft als je met elkaar ervaringskennis uitwisselt. Mensen hebben nu eenmaal een accu met levenservaring. Je kunt ervan genieten als die kennis gaat stromen, als het wordt gedeeld.” De dijk bij het Zwarte Water (Zwolle) was vier sessies lang het onderwerp van gesprek. Wat heeft de Werkplaats opgeleverd?

In een gezellige theetuin op de dijk kwamen mensen uit verschillende sferen bij elkaar. Dat wil zeggen: aan tafel schoven onder meer medewerkers van adviesbureaus, waterschappen en Rijkswaterstaat, studenten, bestuurders en ondernemers. “Samen wandelden we over de dijk om de situatie ter plekke te verkennen. Alle uitspraken van de deelnemers tijdens de sessies zijn opgenomen en verwerkt tot een narratief, een verhaal dat blijft groeien en fungeert als een gemeenschappelijk geheugen”. ‘Het Pipingprobleem halveert, door gewoon goed na te denken’ is een van de deelnemerscitaten.


De verkenning heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een goedkeuring van de dijk, maar wel in een nuancering en een kleinere opgave.
Resultaat: kleinere opgave

“De ‘kantoortoets’ gaf aan dat de gehele waterkering ‘zwaar afgekeurd’ moest worden. Echter, er zijn nooit zandmeevoerende wellen langs de dijk geconstateerd. Het gevoel van de waterschapsmensen was dat de dijk op sterkte was. In de Werkplaats is geprobeerd een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de lokale situatie. Door wandelingen, observaties en discussies over tegenstellingen tussen de rekenregels en de praktijk. Dit heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een goedkeuring van de dijk, maar wel in een nuancering en een kleinere opgave. Op een andere plek, daar waar de Overijsselse Vecht in het Zwarte Water stroomt wordt de situatie waarschijnlijk ongunstiger dan in eerste instantie bij de berekeningen was aangenomen. Hier wordt extra aandacht gevraagd voor uitschuring van de oever.” Pipingprobleem halveert, door gewoon goed na te denken Zwolle


Wijze oplossing

De Werkplaats is een werkvorm die tot doel heeft om naast theorie, rekenregels, modellen en data ook ervaringskennis in het spel te brengen, zodat uiteindelijk een wijze oplossing wordt gevonden. “Ervaringskennis is ongrijpbaar. Deze bouw je op door actief te zijn in een werkveld, op reflexieve wijze, in dialoog met anderen. Vakmensen hebben veel ervaringskennis en zien daardoor het grotere samenhangende geheel waarin ze handelingen verrichten.”


Hamer en de timmerman

Medio februari is de Werkplaats afgerond. Het narratief en de rapporten ‘Inbreng van de beheerder in het veiligheidsoordeel’ en ‘Afwegingen van maatregelen tegen Piping’ zijn opgeleverd. “Belangrijk is dat deze methodiek bij dijken waarbij twijfel zit tussen theorie en praktijk wordt ingezet. De aanpak wordt effectief als deze een onderdeel gaat vormen van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Ik zie het WBI als een soort hamer. In de Werkplaats hebben we het juist over de kwaliteit van de timmerman. Die twee moeten op een goede manier samenkomen voor het beste resultaat.”


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image