Piping Portaal: systeemdenken in de pipinganalyse

Het Piping Portaal verschaft inzicht en ordening in alle nieuwe bevindingen en onderzoeken rond piping. Het gedachtegoed van alle betrokken teams, alle beschikbare documentatie en resultaten uit verkenningen zijn samengebundeld in dit Portaal.

Het Piping Portaal verschaft inzicht en ordening in alle nieuwe bevindingen en onderzoeken rond piping. Het gedachtegoed van alle betrokken teams, alle beschikbare documentatie en resultaten uit verkenningen zijn samengebundeld in dit Portaal, dat je kunt zien als een moderne aanpak voor piping waarmee we het gat tussen theorie en praktijk willen verkleinen.

Op het vlak van techniek worden nieuwe oplossingen beschreven maar er wordt ook gekeken naar de gangbare werkwijze van onderzoeken en analyseren. Hierbij is aandacht voor de verkenningen op het vlak van observeren en meten, maar ook voor het beter benutten van alle soorten aan geografisch georiënteerde informatie waarmee we de ondergrond en het geohydrologische systeem beter kunnen schematiseren. Dit document biedt ook een kritische kijk op de totstandkoming van beslissingen over de aanpak vanaf onderzoek tot aan het treffen van maatregelen.


Bijlage(n)

» Piping Portaal


Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image