Pipingregisseur: smeerolie in het netwerk

“Wat me al die tijd heeft verbaasd is dat we zo inzetten op de wetenschap op de vierkante centimeter, terwijl we volgens mij iets belangrijks verwaarlozen: de ondergrond goed in beeld krijgen. Daar zit de grote winst. Als we dat goed in de smiezen hebben, denk ik dat er van het pipingprobleem helemaal niet zoveel overblijft. Een prikkelende uitspraak, maar die durf ik wel te doen na anderhalf jaar regisseurschap.” Een laatste gesprek met pipingregisseur Peter Blommaart, die per februari het stokje overdraagt.

Anderhalf jaar is Peter smeerolie in de machine van piping geweest. “Ik hield in de gaten wat er speelde, probeerde verbanden te leggen en te voorkomen dat mensen zaken dubbel deden. In een overzicht probeerde ik te vatten wie er allemaal bezig zijn met Piping en welke activiteiten er worden ontplooid. Er is veel onduidelijkheid over Piping. Ook veel verschil van mening. Is het nu een realistisch of een rekenkundig probleem? In bijna alle waterprojecten rondom dijken speelt deze vraag mee. De scope is enorm.”

Piping: een realistisch of een rekenkundig probleem?
Gedrevenheid en enthousiasme

“Het is een zeer gedreven werkveld”, ontdekte Peter. “De onzekerheid moet worden weggenomen. Veel vakgenoten staan te popelen om ermee aan de slag te gaan. Als ik rondom Piping iets wilde mobiliseren, koste dat geen enkele moeite. Ik had het idee dat iedereen een steentje wilde bijdragen. Dat maakte mijn werk plezierig. Daar staat tegenover dat door het enthousiasme van velen, het moeilijk was een lijn aan te houden. Men keek niet naar elkaar, ging zijn eigen gang. Het onderzoek naar Piping waaierde alle kanten op.”

“Of het mij is gelukt de lijn te vinden? Ik noem het een jojo-effect. Op de momenten dat het werkveld bij elkaar kwam –tijdens de jaarlijkse workshop bijvoorbeeld- dan stonden de neuzen even dezelfde kant op. Een half jaar later kan het weer heel anders zijn.” Je kunt in dat proces niet achteroverleunen, benadrukt Peter. 

Pipingregisseur: smeerolie in het netwerk Zwolle


Hoe breng je de realiteit in het rekensommetje?
Piping is een lokaal 3D-probleem

“Met gezond verstand de wetenschap toepassen, zo simpel is het. Er wordt veel theorie ontwikkelt, rekenregels opgesteld en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik denk dat Piping een lokaal 3D-probleem is, wat we nu globaal benaderen. Wat we willen is een balans tussen de theorie en de toepassing in de praktijk. Hoe breng je de realiteit, de ervaring, in het sommetje? De verkenningen van de POV Piping dragen daaraan bij. Veel mensen weten de POV Piping inmiddels ook te vinden. Het wordt een platform waar waterkeringbeheerders terecht kunnen om kennis en kunde op te doen om Piping slimmer, sneller en goedkoper in de kiem te smoren.” 


Er bovenop blijven zitten

“De contacten met alle mensen vond ik het meest belangrijk. Dat er nu een jaarlijkse dag is waar Piping centraal staat en waar het netwerk elkaar ontmoet, is een mooie nalatenschap. Net als de 'Werkwijzer Piping bij dijken'. Een goede stap naar de praktische toepasbaarheid van de theorie. Iets waar de waterkeringbeheerders op hun eigen locatie daadwerkelijk wat aan hebben.”

Een pipingregisseur is hard nodig, meent Peter. “Er speelt zoveel, het is belangrijk er bovenop te blijven zitten en goede verbindingen te maken. De omgeving waarin we ons bevinden is meer dan alleen de beheerders, het is nadrukkelijk ook andere deskundigen, programma’s en partijen. Ik heb mijn rol als pipingregisseur ingevuld als verbindend en initiërend. Er gebeurde iets, en juist als dat goed ging, was het zaak geen rem te zijn of toe te laten. Ik ben er trots op dat er nu een netwerk bestaat waarin mensen voortvarend met Piping aan de slag zijn.”

Pipingregisseur: smeerolie in het netwerk Zwolle

Peter Blommaart verruilt zijn carrière bij Rijkswaterstaat per februari voor het docentschap civiele techniek aan de Hogeschool Rotterdam. Er wordt momenteel extern gezocht naar een opvolger voor de functie pipingregisseur. 


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image