Nog een jaar te gaan! Wat kunt u van ons verwachten?

Nog een jaar te gaan! De POV Piping is verlengd tot medio 2018. De resultaten van de 23 verkenningen worden steeds meer zichtbaar. Een drietal verkenningen is onlangs nog gestart. We weten nu al dat er veel nieuwe kennis en ervaringen met nieuwe technieken en processen verspreid gaat worden onder dijkwerkers en andere waterveiligheidsprofessionals. Het team POV Piping is druk bezig een goede vertaalslag te maken van de resultaten en deze te laten landen in verschillende kennisplatformen, communities en websites. Tijd voor een gesprek met programmamanager Henk Weijers en omgevingsmanager Leonie de Jong.

Wat is de stand van zaken?

Leonie: “Er zijn nu een groot aantal verkenningen afgerond of in de afrondende fase. Haalbaarheidsstudies Geofysische Karteringstechnieken, Infrarood en Onverzadigd Stochastisch Rekenen worden medio 2017 afgerond. De verkenningen Heterogeniteit en Registratie van Zandvoerende Wellen zijn net gestart, evenals de ontwikkeling van een quickscantool voor drainagesystemen.” 

"Om kwalitatief goede resultaten achter te laten hebben we extra tijd nodig"
Waarom wordt de POV Piping verlengd?

Leonie: “In de laatste stuurgroepvergadering werd nog gewezen op een Telegraaf-artikel uit 2011 waarin Piping als groot probleem voor de waterveiligheid werd genoemd. Sindsdien zijn de plannen om meer inzicht te krijgen in Piping in sneltreinvaart opgepakt. De POV Piping heeft een grote bijdrage geleverd in het bijeenbrengen van de kennis, het vergroten van de kennis en het stimuleren van innovatieve oplossingen. Om kwalitatief goede resultaten achter te laten hebben we extra tijd nodig. Ook bij de stuurgroep werd de wens om goed af te ronden uitgesproken. We kunnen daarnaast het voorjaar van 2018 benutten om verdere samenwerking met de POV Macrostabilieit te onderzoeken. Dit half jaar extra tijd doet recht aan alle inspanningen die zijn geleverd.”


Wat merkt de dijkwerker van de POV Piping?

Henk: “Deelnemers aan de POV Piping worden inmiddels gevraagd een rol te spelen bij HWPB-reviews van projecten. Daarmee ontstaat heel directe kennisoverdracht vanuit de POV naar de projecten. Doordat steeds meer dijkwerkers op de hoogte zijn van de opgedane kennis uit de POV, kunnen ze elkaar helpen om de kennis verder te delen. Zowel van POV naar de projecten als tussen projecten onderling.”

Leonie: ”De rol van de POV Piping wordt steeds meer naar buiten gericht. We zijn nog druk bezig om de ‘netten op te halen’ en de kennis te borgen in synthesedocumenten, consequentieanalyses en handreikingen, maar projecten die al aan de slag zijn, kunnen kennis bij ons halen door contact te zoeken. Veel kennis staat op onze website, maar de aanpak is vaak projectspecifiek. We zetten komende tijd vooral in op ambassadeurschap. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, zou die rol moeten gaan vervullen. Dan gaat de kennis ook echt stromen.”

Nog een jaar te gaan! Wat kunt u van ons verwachten? Zwolle  Nog een jaar te gaan! Wat kunt u van ons verwachten? Zwolle

Waar vinden we de opgedane kennis?

Henk” We sluiten natuurlijk aan bij verschillende reviews, kennisplatformen als KPR-beraad, HWPB en de Technisch Management community. We delen de kennis op onze eigen website, op de Helpdesk Water en straks op het nieuwe Waterveiligheidsportaal. Ook organiseren we komend jaar themabijeenkomsten en kennissessies (zie ook kennissessie Werkplaats). En op 12 oktober vindt onze POV-dag plaats.”

"We zetten ons in voor het mede vormgeven van het vervolg van de POV’s"
Waar ligt jullie focus komend jaar?

Leonie: “Ik wil de kennis graag laten landen op de juiste plekken. Door kennis te delen op bijvoorbeeld kennissessies. Ook wil ik me sterk maken voor eigenaarschap voor de opgeleverde documenten en verwacht ik dat we met het POV Piping team tot een goede aanbeveling kunnen komen voor een vervolg op de POV.”

Henk: “Mijn focus ligt op het op tijd en kwalitatief goed afronden van de nog lopende verkenningen. De resultaten van alle verkenningen moeten doorwerken in documenten en programmering. We moeten als team nog de juiste keuzes maken over de zaken die wij nu nog moeten oppakken. Daarnaast zetten we ons in voor het mede vormgeven van het vervolg van de POV’s; want hoe gaan we bijvoorbeeld straks vernieuwingen invoeren als de POV’s zijn afgesloten? Er is dus nog genoeg te doen in dit laatste jaar!”Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image