Maximaal gebruik innovatiekracht markt bij pipingopgave Twentekanaal

Het voorpand van het Twentekanaal heeft een pipingprobleem. Het projectteam heeft besloten over een lengte van 1,2 kilometer Verticaal Zanddicht Geotextiel (VGZ) aan te brengen om de dijk te versterken. “Een relatief kleine opgave, maar veel keringen hebben vergelijkbare problemen”, weet Dinant Hommes, omgevingsmanager Twentekanaal. “Rondom het betrouwbaar aanbrengen van het VZG leven er bij ons (waterschap Rijn en IJssel) en andere waterschappen nog wel wat vraagstukken. Wij vroegen aannemers ons te helpen die vraagstukken op te lossen. Dat resulteert dit jaar in drie verschillende maakbaarheidproeven.”

“Het grote doel is natuurlijk te komen tot een bruikbare en algemeen geaccepteerde techniek die op meerdere locaties en situaties kan worden ingezet. Het interessante van deze aanpak is dat we straks wellicht meerdere bruikbare technieken hebben om VZG aan te brengen. Dat zou onze horizon verbreden. Specifiek hebben we twee vraagstukken neergelegd bij de markt: aangezien het VZG in de grond wordt aangebracht; hoe weten we zeker dat het doek schoon, onbeschadigd en op de juiste diepte in de grond zit? En de bodemopbouw rondom het VZG hierbij bovendien weer is hersteld? Daarvoor zouden we een continu, realtime monitoring willen. Een In Situ monitoring, dus een kijkje in de bodem zelf, zodat we verzekerd zijn van de intactheid van het VZG. Tot nu toe zijn we genoodzaakt steekproefsgewijs opgravingen toe doen om te kijken of het VZG goed zit. Maar dat is ingrijpend en kostbaar.” Bovendien blijft het een steekproef en is het graven tot grote diepte niet gewenst in een primaire waterkering.”

Aansluiting zoeken

“Onze tweede vraag is: hoe kunnen we VZG aanbrengen op trajecten met obstakels, zoals waterkerende kunstwerken, leidingkruisingen en bebouwing? We zoeken naar een oplossing voor die aansluiting. Hier ligt echt een uitdaging. Als je op een object stuit, bijvoorbeeld een brug, dan kun je daar met een grote machine niet heel gemakkelijk dichtbij komen. Hoe zorg je ervoor dat het Piping probleem ook wordt getackeld ter plaatse van deze obstakels?”

Veelbelovende technieken

“Voor antwoorden op deze vragen willen we maximaal gebruik maken van de innovatiekracht van de markt. Drie partijen hebben zich gemeld met ideeën. Dit zijn Van den Herik, Van Kessel en De Koning. Hun plannen van aanpak worden als veelbelovend gezien en daadwerkelijk uitgevoerd als proef. De machines worden echt gebouwd. Dat is een kostbare investering voor die marktpartijen. Om de innovatie te stimuleren geven wij ze een tegemoetkoming in de ontwikkelkosten. De aannemers krijgen zo de tijd om de innovatie verder te brengen en om in de praktijk te testen hoe kansrijk hun idee is.”

Meer weten?

Op 7 maart vond de eerste maakbaarheidsproef plaats op de proeflocatie in Zutphen door aannemer Van den Herik. Medio maart en medio april volgen De Koning en Van Kessel. Van de opgedane kennis en ervaringen worden filmpjes gemaakt en webinars gegeven. Deze worden na de aanbesteding gepubliceerd op de websites van POV Piping (pov-piping.nl) en Dijkwerkers (dijkwerkers.com). In het najaar organiseren waterschap Rijn en IJssel en de POV Piping een kennisdag rondom deze innovaties uit markt. Hebt u daarvoor interesse, meld u dan aan via omgevingsmanager van de POV Piping, Leonie de Jong op leonie.de.jong@rws.nl . U krijgt dan datum, locatie en programma tijdig toegestuurd.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image2 Reacties

  • Piet van Noort: op 19 May 2018 om 11:46
    Is deze oplossing ook uitgetest als er spraken is van Zettingsvloeing ofwel drijfzand ?

  • Jeroen Terlingen: op 25 October 2019 om 15:39
    Deze innovatie is al vele stappen verder. Op 10 juli jl. is het project langs het Twentekanaal opgeleverd. De innovatie VZG is met succes toegepast. Daarvan is door het Waterschap Rijn en IJssel ook een filmpje gemaakt zie: https://www.youtube.com/watch?v=aWhTEUC5SOw&feature=youtu.be&UA-137816758-3=