"Kom maar op met die wilde ideeën" Marco Veendorp

Pipingverkenning presenteert nieuwe aanbestedingsvorm Hoe verwerken we nieuwe kennis en innovaties in aanbestedingen? “Er zijn geen spelregels voor en dat betekent in de praktijk dat ‘men’ het als lastig ervaart. Maar al te vaak wordt gekozen voor de traditionele vorm van aanbesteden, en daardoor zien we te weinig innovatie terug”, meent Marco Veendorp van Arcadis. De piping-verkenning ‘Innovaties uit de markt’ moet uitkomst bieden. Inmiddels liggen de eerste aanbevelingen op tafel.

“Uit een inventarisatie van bestaande methodes, gecombineerd met een discussie met de sector, zijn er drie kansrijke inkoopvormen naar boven gedreven”, begint Veendorp. “Met deze drie zou het mogelijk moeten zijn om kennis en innovatie uit de markt een plek te geven. Daarbij hebben we gekeken naar de verschillende fases van een idee. Je hebt bijvoorbeeld ideeën die helemaal nieuw zijn, revolutionair. Het is nog nooit toegepast, niet getest en het idee heeft dus nog geen bewijskracht. Hiervoor stellen we precommercial procurement (PCP) voor. Marktpartijen worden uitgedaagd mee te doen. Overheid, kennis- en marktpartijen investeren gezamenlijk in het ontwikkelen van deze nieuwe  ‘wilde’ ideeën. Voor de tweede inkoopvorm is het idee een stapje verder. De inkoopvorm betreft  een ‘design en construct met testfase’. Deze vorm biedt de kans om een al verder uitgewerkt idee in de praktijk te testen. De laatste variant is het ‘plan, design en build contract’. Het contract behelst planvorming én realisatie in één hand. Hierbij geeft de opdrachtgever de ruimte aan de opdrachtnemer om binnen een gegeven kader, verrassende en creatieve oplossingen toe te passen. De selectie vindt plaats met Best Value Procurement of een concurrentiegerichte dialoog.” 

"Om een idee op een bepaald niveau te krijgen, moet iedereen investeren!"
Iedereen moet investeren

Bij de nieuwe aanbestedingsvormen worden de verantwoordelijkheden beter gedeeld, meent Veendorp. “Het wordt meer gezamenlijk. Om een idee op een bepaald niveau te krijgen, moet iedereen investeren. In tijd, maar ook geld! Voor alle partijen is het prettig om dat in contractvormen en verantwoordelijkheden te plaatsen. De idee-bedenker krijgt een grondige review en kan dus onderzoeken of zijn plan of uitvinding in de praktijk doet wat het moet doen. De opdrachtgever kan met succesvolle nieuwe toepassingen de kosten voor te nemen maatregelen behoorlijk verlagen en tijdwinst boeken. Ook kan een succesvol idee ervoor zorgen dat een opdrachtgever minder ingrijpende maatregelen in het landschap hoeft te doen.”

"Kom maar op met die wilde ideeën" Marco Veendorp Zwolle


Innovatiekracht

De eerste fase van deze verkenning zit erop. De werkgroep heeft aanbevelingen gedaan aan de stuurgroep. De drie nieuwe vormen zijn bekeken en aangevuld. “De stuurgroep heeft ons aandachtspunten meegegeven voor fase twee. We gaan ons verdiepen in zaken die spelen rondom intellectueel eigendom en het daadwerkelijk functioneel uitvragen. Op vragen daaromtrent zullen we nog een antwoord moeten formuleren. Ook gaan we nu bekijken hoe we het onderwijs nog beter kunnen betrekken en hoe we een goede communicatie opstarten naar alle partijen om ook daadwerkelijk innovatie uit de markt te krijgen.

De precommercial procurement (PCP) is echt nieuw in de waterwereld. Bij het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat hebben ze er wel ervaring mee. De stuurgroep ziet wel wat in de PCP. Kom maar op met de wilde ideeën. Daarvoor gaan we nu een traject starten. Om in de praktijk te testen wat een open marktbenadering kan betekenen voor innovatiekracht. Door de nieuwe aanbestedingsvorm PCP wordt een project verrijkt met nieuwe kennis, ideeën en ervaringen. Dat is de winst die deze verkenning oplevert!”

Verkenning Open benadering van de markt

De POV Piping wil technische en procesinnovaties beter toepassen. Er zijn een aantal belemmeringen: er zijn geen duidelijke uitgangspunten en spelregels. Dat maakt acceptatie lastiger. Voorschriften zijn vaak te gedetailleerd waardoor er weinig ruimte voor experimenteren is. Ook zijn innovaties lastig te combineren met een traditionele manier van aanbesteden. Deze pilot met een open benadering van de markt is er voor bedoeld om een proces te ontwerpen waarbij bovenstaande belemmeringen worden weggenomen. (Taskforce Deltatechnologie en Deltares)

"Kom maar op met die wilde ideeën" Marco Veendorp Zwolle


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image