Kijk op Piping echt verandert

POV Piping programmamanger Henk Weijers: "De manier waarop we naar Piping kijken, is echt veranderd. Piping beoordelen we niet alleen meer op basis van een formule (Sellmeijer) en gerealiseerd grondonderzoek. De waardevolle inzet van meerdere disciplines blijkt onmisbaar: de ‘geodriehoek’ moet worden ingevuld. De kennisbundeling van zowel geotechnici, als ook geohydrologen en fysisch geografen of geologen geven zoveel meer inzicht in Piping.

Pipingportaal

“We zijn aan het afronden. Dat betekent dat we nu druk bezig zijn met het vaststellen van de laatste verkenningen. Ook zijn we gestart met het samenvatten van alle resultaten in de synthesedocumenten. Een belangrijke samenvatting is bijvoorbeeld ‘Het Pipingportaal’. Hierin wordt de nieuwe manier van werken beschreven. Voor de eerder afgeronde verkenningen is dit vrijwel gereed, maar het document wordt nog aangevuld met de laatste inzichten, onder meer uit verkenningen ‘tijdsafhankelijk rekenen’ en ‘heterogeniteit’.

Praktijkkennis en nieuwe manieren onderzoek

Voortaan kijken we voor Pipingoplossingen naar het hele dijksysteem. We nemen praktijkkennis van de omgeving mee en we passen nieuwe manieren van onderzoek toe (onder meer geofysische kartering en doorlatendheidsonderingen). Door het bijeenbrengen van al deze kennis, werken we toe naar een breed gedragen beheerdersoordeel. De kennis borgen we onder meer in zogenoemde werkplaatsen en ook door de registratie van bekende wellen in de beheercyclus.

Proeftoetsingen

We zijn nu proeftoetsingen gestart. In deze proeftoetsingen proberen we de nieuwe werkwijze uit bij vier waterschappen. De resultaten van de proeftoetsingen zullen we vertalen in een consequentie analyse waarmee we de gevolgen voor het hele programma in beeld brengen.

Doe je voordeel!

Opgedane kennis over Piping wordt via begeleidingsteams vanuit het HWBP bij projecten ingezet. De komende tijd zijn de betrokken deskundigen van de POV Piping daar druk mee zodat projecten niet aan hun lot worden overgelaten. Ben je dus bezig met dijkversterkingsprojecten? Doe je voordeel met de nieuwste kennis!


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image