Kennismaken met: Nelle Jan van Veen, projectleider landelijke registratie zandmeevoerende wellen

Nelle Jan is projectleider van de landelijke registratie zandmeevoerende wellen. Een zandmeevoerende wel is de initiatie van Piping. Met een goede registratie van deze wellen komen we meer te weten hoe het faalmechanisme zich in de praktijk gedraagt, en kunnen we onze toetsregels valideren.

Wat is jouw rol binnen de POV Piping, wat kunnen we van je verwachten?

Ik ben net begonnen als de projectleider van de landelijke registratie zandmeevoerende wellen. Een mooi en nuttig project om Nederland een slag verder te helpen met de kennisontwikkeling rondom het faalmechanisme Piping. Hiermee maken we het mogelijk om voor beheerders en kennnisdragers beter grip te krijgen op het fenomeen Piping. We kunnen hiermee de toetsregels verbeteren maar ook een betere inschatting krijgen van het actuele risico van piping op een mogelijke dijkdoorbraak. 

Wat is jouw achtergrond (in de waterwereld)?

Ik heb mij voor 2010 vooral beziggehouden met het bepalen van de kans van hoogwaterstanden en golven bij rivieren en de kust, met name in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit is, zeg maar, de hydraulische kant van het vak. Sinds 2010 ben ik meer bij waterschappen terechtgekomen om te ondersteunen bij regionale en primaire dijkversterkingen. Hiermee kwam ik meer terecht aan de operationele beheerkant. Ook raakte ik meer thuis in de geotechniek. Vandaag de dag houd ik me bezig met een aantal mooie projecten: de ontwikkeling van een nieuw ontwerpinstrumentarium, het gegevensbeheer vanuit de zorgplicht en dan nu ook de Pov Piping!


Wat hoop je te bereiken met de verkenning registratie wellen? Wat is daarbij de planning?

We willen voor het stormseizoen een flinke operationele verbeterslag maken met de registratie. Daarbij werken we natuurlijk veel samen met de beheerders. De registratie gaat plaatsvinden in 'meerdere lijnen'. In de 1e lijn staan de dijkwachters centraal om de informatie op te halen. We overleggen met ze waar dit beter kan, en hoe we ze daarbij kunnen ondersteunen. In de 2e lijn moet een vliegende brigade worden ingezet. Dit is een team van specialisten die op locatie wordt ingezet, maximaal 1 dag na opmerking van de wel, om extra veldwaarnemingen uit te voeren. Bij een serieuze wel is ook een 3e lijns inzet noodzakelijk. Hierbij worden veldmonsters en overige proeven uitgevoerd om de situatie te duiden. Dit zal veelal na de hoogwatersituatie plaatsvinden.

Wat hebben dijkwerkers/waterprofessionals aan deze kennis?

Veel! Een zandmeevoerende wel is de initiatie van het faalmechanisme Piping. Met deze waarnemingen komen we meer te weten hoe het faalmechanisme zich in de praktijk gedraagt, en kunnen we onze toetsregels valideren. Dit is ontzettend belangrijk want in de waterwereld hebben we (gelukkig) nauwelijks waarnemingen van het faalgedrag van dijken. Hierdoor is het altijd in meer of mindere mate onzeker in hoeverre al onze berekeningen kloppen. Deze gegevensset over de wellen kan deze onzekerheden verkleinen.

Waarvoor kunnen mensen jouw bereiken en hoe?

Ik werk het komende jaar op woensdagen en donderdagen aan dit project, en zal regelmatig bij waterschap Rivierenland en Deltares zijn. Ik ben druk met het samenstellen van een team, omdat we dit jaar nog een flinke stap willen zetten. We gaan ook een goede lijn leggen richting de beheerders. Bij de oefening 'deining en doorbraak' in september dit jaar willen we kijken of we wat kunnen leren van de registraties bij deze oefeningen en waar we het kunnen verbeteren.

Nelle Jan is bereikbaar via mail vanveen.waterwerk@gmail.com


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image