Interview met stuurgroeplid Piping en dijkgraaf Herman Dijk: Piping vanuit een realistisch oogpunt

“Ik gebruik voor de POV Piping vaak de metafoor van het krakend ijs. We weten dat Piping kan ontstaan bij dijken. Dat betekent dat we moeten opletten, maar niet dat er per definitie een wak is. Ik denk dat we ervoor moeten waken dat, zodra ‘het ijs kraakt’, we het ijs niet meteen afschrijven. Als we signalen van Piping zien, wil dat dus niet zeggen dat de dijk faalt. Je kunt nog steeds op de dijken vertrouwen, maar we moeten wel opletten. De kennis en ervaring uit de POV Piping is hierbij noodzakelijk, want ik schaats toch liever wel op dik ijs, dan op dun ijs.”

“De behoefte om Piping beter te leren begrijpen is groot”, weet de dijkgraaf. “Piping is niet nieuw. Vroeger noemden we het ‘onderloopsheid’. Het fenomeen is eigenlijk al zo oud als er dijken zijn. Al ver voor het computertijdperk hielden we er rekening mee. Ik heb zelf op mijn technische opleiding nog geleerd hoe je vierkante diagrammen moest maken om grondwaterstromen en snelheid van de waterstroom te berekenen. Onze voorouders waren natuurlijk ook niet gek. Alle dijken die al honderden jaren in het land liggen zijn ooit proefondervindelijk ontstaan op basis van kennis over waterstanden.” 

Het verleden van de dijk bepaalt mee

“In de nieuwe risicobenadering gaan we theoretisch uit van de zwaarste belasting van een dijk. We stapelen veiligheid op veiligheid. Eerder keken we in de praktijk bij hoogwater naar waar er wellen ontstonden en nam de dijkwacht maatregelen. Hoe we met Piping omgaan is in de loop van de tijd dus veranderd. Eerder was het wellicht wat te onderkoeld, maar vandaag de dag hoop ik op een meer realistische inschatting. Die realiteit zie ik gedurende de POV Piping steeds meer komen. We begonnen met snelle rekensommen en kwamen op situaties uit die nog nooit in de werkelijkheid zijn voorgekomen. Dat gaf ons in ieder geval inzicht dat we ons dus niet alleen op rekensommen kunnen baseren. De kennis uit het veld is minstens zo belangrijk; weten wat het verleden van zo’n dijk is, welke stormen en waterstanden deze al doorstaan heeft.” 

Standaard een werkplaats

“Door het oordeel van de beheerders op tafel te leggen, naast de rekensommen, krijg je volgens mij een belangrijke vorm van realisme. De methodiek van de Werkplaats spreekt me dan ook erg aan. Met elkaar op een leuke manier bezig zijn om antwoorden te krijgen op de staat van de dijk. Het is een zoektocht. Ik vond dat zo aantrekkelijk dat ik een paar dagen ben aangeschoven bij de Werkplaatsen langs het Zwarte water en bij het Kampereiland. Dan sta je in het landschap en zie je zo’n robuuste dijk liggen – de voormalige dijk van de Zuiderzee nota bene-  dan kijk je elkaar aan en denk je collectief: ‘Als deze wegwaait, dan gaan er meer. Deze dijk gaat niet onderuit!’ Ik vind dat ook een goede manier om eens naar de dijk te kijken. Je krijgt er meer waardevolle discussies van. Ik pleit er dan ook voor dat een Werkplaats standaard bij een dijkversterkingtraject zou moeten horen.” 


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image