Innovatie in ontwikkeling

In de afgelopen twee jaar zijn er zo’n 26 nieuwe ideeën aangedragen bij de POV Piping. Al deze innovaties zijn onlangs beoordeeld door daartoe bijeengebrachte commissie. Hierbij is vooral gekeken naar kansrijkheid en toepasbaarheid. De commissie bestempelde 14 ideeën als zeer interessant. Hans Niemeijer, Technisch manager POV Piping legt uit hoe die ideeën nu verder worden ontwikkeld.

“Er zijn vier opties om de ideeën verder te brengen. Zo zijn er voorstellen die eigenlijk meteen toepasbaar zijn in een regulier HWBP project. Het gaat hierbij vooral om nieuwe materialen, denk aan waterdichte verticale kwelschermen of stalen damwandschermen. Alleen de maakbaarheid is bij deze ideeën nog een vraagteken. Door gebruik in de praktijk kunnen we dat vraagteken voorzien van een antwoord.”

Bewijs verzamelen

“Binnen het HWBP is ook de mogelijkheid om innovaties te introduceren. Hierbij willen we ideeën meenemen die zich nog meer moeten bewijzen. Als de innovatie niet blijkt te werken, kunnen in een later stadium alsnog klassieke maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is de grof zand barrière, als alternatief voor het verticaal zandwerende geotextiel (VZG). Hierbij wordt grof zand in een sleuf aangebracht. Dit grof zand moet als een filter werken en de ontstane pipe kunnen stoppen. Voordeel hierbij is dat je geen kunststofdoek in de grond hoeft te brengen, je gebruikt natuurlijke materialen. Ook lijkt ehthet aanbrengen van het zand eenvoudiger dan het aanbrengen van het verticale geotextiel. Maar we hebben nog wel wat vragen bij de werkbaarheid van dit grof zand filter. Die kunnen opgelost worden in een innovatief HWPB-project. De innovatie wordt hierin 100% gesubsidieerd. 

Nader onderzoek

“Bij de 14 kansrijke ideeën zitten ook voorstellen die nog ver verwijderd zijn van toepasbaarheid. Hier volgt nog een onderzoekstraject. Dat zou een verkenning binnen de POV Piping kunnen zijn, of een nog op te zetten programma binnen het HWBP. Tot slot zijn er plannen die nu nog te weinig aanknopingspunten bieden. Deze zetten we nog even in de koelkast. Als de tijd rijp is volgen hier nadere onderzoeken.” 

Verlanglijstje

“Voordat we verder gaan met de verkenning, stellen we voor de beste ideeën een ‘business case light’ op. Is de oplossing daadwerkelijk financieel voordeliger? Hiervoor organiseren we een interactieve sessie met de indiener. Per innovatief idee stellen we een factsheet op zodat projectleiders kennis kunnen nemen van de innovatie en het idee vast op hun verlanglijstje kunnen zetten!” 

Slimmeriken gezocht

We willen de nu geselecteerde ideeën nog aanvullen met innovaties uit de markt en vanuit kennisinstellingen. De termijn voor indienen van ideeën uit de markt is inmiddels verstreken. Er zijn 15 nieuwe innovaties aangedragen die we nog moeten beoordelen. Medio maart volgt een uitvraag naar de kennisinstellingen. Dit noemen we de ‘Innovatie-challenge voor slimmeriken’.  Op 18 mei zal de beoordelingscommissie zich buigen over de oogst van deze uitvraag. 

Plaats een bericht



CAPTCHA Image
Reload Image