Haalbaarheidsstudie Infraroodmetingen bij dijken

In deze rapportage wordt de meerwaarde van toepassing van infraroodmetingen voor het faalmechanisme piping toegelicht. Met infraroodmetingen kunnen onder andere kwellocaties worden gedetecteerd. Hiermee kunnen kwelgevoelige trajecten en dus mogelijk pipinggevoelige trajecten nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Voor het opstellen van een meetstrategie of monitoringsstrategie voor IR-metingen bij dijken, zal worden aangegeven hoe deze metingen aansluiten bij de huidige werkwijze en beoordelingssystematiek.

Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image