Gun elkaar de beste kennis

Inmiddels lopen er vier verschillende POV’s: Piping, Macrostabiliteit, Centraal Holland en Waddenzee. Met name de POV’s Piping en Macrostabiliteit liggen dichtbij elkaar. Ze hebben alle twee te maken met toetsvoorschriften en nieuwe rekenregels voor dijken. Ze zoeken beiden naar nieuwe technieken om dijken in de toekomst goedkoper en minder ingrijpend voor mens en natuur te versterken. En ze zijn zoekende naar slimme manieren om opgedane kennis uit hun verkenningen te verspreiden en te laten landen bij de waterprofessionals. Hoogste tijd om samen op te trekken....

Programmaleider Piping Chris Griffioen: “Piping is de eerste POV die is gestart. Wat dat betreft valt er bij ons aardig wat kennis op te halen over de opzet van een onderzoeksprogramma. De beheersing daarvan is heel iets anders dan een project. Het gaat bij de POV Piping inmiddels over ruim twintig verkenningen. Je kunt behoorlijk stoeien met de inrichting van de processen, de verslaglegging, de financiële en administratieve afhandeling. Inmiddels hebben wij daar behoorlijk wat ervaring mee. Andere POV’s kunnen daar bij gebaat zijn. Die hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, alhoewel maatwerk altijd vereist blijft.” 

Afstemming noodzakelijk

Programmaleider Macrostabiliteit Frans van den Berg: De POV Macrostabiliteit is in het voorjaar van 2015 gestart. We hebben eerst een startdocument gemaakt, gekeken of er draagvlak is en een club mensen bij elkaar gezocht. Ik heb ook goed gekeken naar het plan van aanpak van de POV Piping. Ik heb gebruik gemaakt van de kennis en ervaring. Ik heb niet altijd dezelfde keuzes gemaakt omdat de programma’s natuurlijk wel verschillen.”

“Als je naar nieuwe technieken kijkt, zijn beide POV’s bijvoorbeeld geïnteresseerd in drainagetechnieken. Dan is het dus noodzakelijk om afstemming met elkaar te vinden in de verschillende verkenningen. Zodat het onderzoek naar de drainagebuizen recht doet aan wat we op het gebied van zowel Piping als Macrostabiliteit willen weten. Zonder dat er onderzoeken overnieuw moeten worden gedaan.”

Het streven moet zijn om het beste bij elkaar te brengen.
Kennis halen en brengen op POV-dag

Op 15 oktober vindt er voor de projectleiders van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, technische managers en afgevaardigden van adviesbureau’s een gezamenlijke POV-dag plaats. Het doel is deelnemers te betrekken bij de resultaten van de POV’s en kennis op te halen bij de deelnemers. Chris: “Het belang van samenwerken is kennisuitwisseling. Je moet erop vertrouwen dat iedereen wat heeft in te brengen. Je moet elkaar de kennis ook gunnen! Dat vraagt om respect voor elkaars inzichten en meningen. Als we samenwerken voorkomen we dat we zaken dubbel doen, we vergroten het draagvlak en we vergroten de kans dat onze resultaten ook echt landen bij de mensen die er in de praktijk mee moeten werken.” Frans: “Deze POV-dag laat zien dat we elkaar weten te vinden. We zijn allemaal met nuttige verkenningen bezig. Het streven moet zijn om het beste bij elkaar te brengen. Als we die dimensie eraan toevoegen kunnen we uiteindelijk een mooie strik om alle POV’s doen!” Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image