Groen licht voor Quikscantool Drainagetechnieken

De POV Piping heeft groen licht gekregen voor de ontwikkeling van een Quickscantool Drainagetechnieken. Met deze tool kunnen versterkingsprojecten al in de verkenningsfase bepalen of een drainagetechniek de juiste maatregel zou kunnen zijn om de dijk te versterken als het gaat om piping of macrostabiliteit.

“Ons doel is om drainagetechnieken als serieuze optie naast maatregelen als versterking in grond, damwanden of geotextiel te kunnen plaatsen”, meent Henk Senhorst, adviseur innovatie bij HWBP. “De impact en kosten van de meer gangbare technieken heb je meestal goed in beeld. Drainagetechnieken zijn lastiger om in te schatten. Daarom vermoeden wij dat deze drainagetechnieken in de verkenningsfase vaak al sneuvelen. Dat is zonde, want op sommige specifieke locaties biedt deze techniek echt meerwaarde. Juist wanneer een dijk zowel met piping als met macrostabiliteit te maken heeft. Of als er veel bebouwing bij de dijk staat.”

Vervolg op andere POV Piping projecten

“De ontwikkeling van de tool is een van de opbrengsten uit het afgeronde POV Piping project over de drainagesystemen in de verkenning”, zegt Hendrik Meuwese, geohydroloog bij Witteveen+Bos. “Ook past het bij het lopende project voor de Technische Richtlijn Drainagetechnieken die de POV Piping opstelt in samenwerking met de POV Macrostabiliteit.”


Groen licht voor Quikscantool Drainagetechnieken Zwolle  Groen licht voor Quikscantool Drainagetechnieken Zwolle

Drie drainagetechnieken in beeld

De tool wordt benaderbaar via de website www.pov-piping.nl. “Dat zal waarschijnlijk na de zomer zijn”, voorspelt Henk. “Wel hebben nog een GO/NOGO moment ingepland. We gaan daarvoor met een groep deskundigen eerst nog vaststellen of de tool inderdaad een goede voorspelling kan geven over prestaties en kosten van drainagesystemen. De tool gebruikt bestaande informatie over een te versterken locatie, met name over ondergrond en de eisen aan te keren hoogwater. Deze informatie voer je in via de website, waarna een eenvoudige grondwatersimulatie wordt uitgevoerd. De uitkomst is een inschatting van kosten en effecten van een drainagetechniek op die specifieke locatie. Het gaat dan om de technieken: grindkoffers, horizontale buisdrainage, zoals DMC, en verticale drainage zoals ontlastputten. Indien een drainagetechniek voldoende interessant is, is het daarna aan het project om in een latere verdiepingsslag deze optie verder te onderzoeken, ontwerpen en door te rekenen.”

Goede afweging vereist juiste kennis

“Wil je goed afwegen welke versterking een dijk nodig heeft, dan is het in veel gevallen belangrijk om ook drainagetechnieken mee te nemen. Met deze tool kunnen we tot een eerste uitspraak over geschiktheid komen. Door de laagdrempeligheid ervan verwachten we dat meer projecten de informatie over drainagetechnieken mee zullen nemen om tot het juiste voorkeursalternatief te komen!”


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image