"Vakmanschap staat centraal" Govert Geldof

“Hoe nemen we de kennis van de beheerder mee om te komen tot een veiligheidsoordeel? We hebben het dan over de rol van mensen. Je hebt te maken met karaktereigenschappen, de één is slimmer dan de ander, de één heeft ervaring, de ander is groen als gras. Vakmanschap is hierbij het centrale begrip. En dat kun je moeilijk vatten in een rekenmodule.”

Govert Geldof is betrokken bij pipingverkenning 11b ‘Veiligheidsoordeel’. Hij en zijn team hebben inmiddels veel praktijkmensen geïnterviewd. Deze verhalen ‘uit het veld’ noemen we ervaringskennis. “Je hebt het, maar het is lastig onder woorden te brengen. Dat doen wij aan de hand van verhalen. Door straks allerlei citaten te presenteren willen we dat mensen worden getriggerd scherp na te denken. Dat ze niet worden overdonderd door rekenmodellen van de grote kennisinstituten, maar hun eigen waarneming minstens net zo belangrijk vinden. Je ziet nu al dat er soms -op basis van gezond verstand- wordt afgeweken van de norm, omdat de werkelijkheid zich nu eenmaal ter plekke anders gedraagt, maar dat gebeurt nog niet op gedeelde wijze.” 

Waardering voor vakmanschap

“Onterecht is het idee ontstaan: de echte kennis zijn de modellen, kennis uit de praktijk is ondergeschikt. Daarin zit een beleefde hiërarchie. Wij willen komen tot een kennisinfrastructuur waarbij de waardering voor vakmanschap juist centraal staat. We willen de ervaringskennis laten stromen. Ons doel is niet de ervaringskennis boven de rekenmodellen te stellen, maar beiden juist aan elkaar te koppelen. Daarin zit de versterking.”  

Improvisatiewijsheid

Govert ging onlangs mee op een dijkschouw langs zandmeevoerende wellen: “Eén ochtend meelopen levert al zoveel kennis op. De beheerder beschrijft – in zijn eigen bewoordingen- bij een wel precies wat er gebeurt: ‘Kijk, hier borrelt wat op. Lijkt wel wat op koffiemelk’. Honderd meter verderop zit een wel die zich weer heel anders gedraagt. Je kunt er niet eenduidig naar kijken. De beheerder kent zijn wellen zo als een boer zijn koeien kent. Hij weet ook hoe de dijk zich zal gedragen onder spannende omstandigheden. Bij hoog water komt het ook aan op zijn improvisatiewijsheid.”

Nieuwe aanpak

De waterwereld, maar ook andere sectoren kijken met belangstelling naar de verrichtingen van Govert. “Ik merk overal wel een positieve houding voor deze methode. Ook bij de kennisinstituten. Natuurlijk zal ik ook nog wel op weerstand stuiten. Maar: zonder wrijving geen glans.”


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image