Goede landing!

Het ‘laten landen van de resultaten’ is voor de POV Piping vanaf het begin een belangrijk speerpunt geweest. De eerste resultaten uit de verschillende verkenningen komen inmiddels binnen en er wordt volop aan gewerkt om die tussentijdse resultaten ook daadwerkelijk te laten landen bij het toetsen, ontwerpen en beheren van onze dijken.

Landingsoverleggen

Afgelopen maanden waren er over dit onderwerp een aantal succesvolle ‘landingsoverleggen’. Zo was er een bijeenkomst over de resultaten en de aansluiting daarvan bij het WBI. Het is goed te constateren dat inzichten rond de heterogeniteit van de ondergrond al gaat leiden tot aanpassingen in het WBI. Ook zijn er verschillende overleggen geweest met de Programmamanagers van de POV’s en de projectleiders van HWBP projecten, waarbij de projectleiders geïnspireerd worden om nieuwe technieken en processen vanuit de POV Piping uit te proberen.

opgedaan kennis borgen

Met projectleiders van onder meer de waterschappen Rivierenland, de Drents Overijsselse Delta, Peel en Maasvallei en Rijn en IJssel worden inmiddels de mogelijkheden onderzocht om nieuwe innovatieve technieken toe te passen en verder te ontwikkelen. Ook het programmabureau HWBP ondersteunt en faciliteert deze initiatieven volop, hetgeen ook blijkt uit de volgende vraag die zij bij Deltares, de Erasmus Universiteit en de TU Delft hebben uitgezet: hoe borgen we de opgedane kennis uit de POV’s en hoe laten we die kennis doorwerken binnen huidige en nieuwe HWBP-projecten? Wat mij betreft is de landing goed ingezet!


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image