Factsheet WBI 2017 Piping

In het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017) zal beoordeeld gaan worden op overstromingskansen. Ten opzichte van het WTI 2006 wijzigt het instrumentarium inhoudelijk voor het beoordelen van piping bij dijken. Het meenemen van onzekerheden (onder andere lengte-effect), het aanpassen van de rekenregels en soms de strengere norm zal met name in het rivierengebied betekenen dat de aanwezige kwelweg- lengte vaak te kort zal zijn. Dit heeft gevolgen voor het areaal te verbeteren waterkeringen. In deze factsheet staan de veranderingen voor het beoordelen van piping beschreven door het beoordelen op overstromingskansen.


Bijlage(n)

» Factsheet WBI 2017


Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image