Eindrapport Regionale Kwelstroom

Dit overkoepelende rapport is opgesteld in het kader van de project overstijgende verkenning (POV) Piping regionale kwelstroom. De invloed van regionale kwelstroom op het faalmechanisme piping is onderzocht omdat dit fenomeen niet is opgenomen in de bestaande toetsmethodiek voor waterkeringen

Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image