Eindrapport IJzendoorn: toepasbaarheid Sellmeijer

In het kader van de POV-piping is in de periode van 2014 tot 2015 door waterschap Rivierenland in samenwerking met Arcadis en de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de korrelgrootte en doorlatendheid van een typische zandondergrond in het midden rivierengebied. Dit zijn twee essentiële parameters in de nieuwe rekenregel Sellmeijer (2011).

Het onderzoek heeft bestaan uit:

  • zeer gedetailleerd grondonderzoek om de variatie in grondopbouw te onderzoeken; 
  • lokale bepaling van de doorlatendheid van de zandlagen met pompproeven; interpretatie van de onderzoeksresultaten. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat:

  • de variatie in de eigenschappen van het zand veel groter is dan verwacht; 
  •  de variatie in de dikte van de deklaag veel groter is dan verwacht.

Ook suggereert het onderzoek dat de variatie of heterogeniteit in de zandlaag in alle gevallen een positief effect heeft op de weerstand tegen piping. Dit effect wordt momenteel nog niet in de berekeningen toegepast. Nader onderzoek is nodig om dit effect in rekening te kunnen brengen. Daarnaast zijn diverse aanbevelingen gedaan en conclusies getrokken.

De hoofdconclusies zijn:

  • de rekenregel van Sellmeijer geeft bij een heterogene ondergrond geen betrouwbaar resultaat en in het algemeen zal de rekenregel een te negatief beeld geven; 
  •  de heterogeniteit van de ondergrond is op deze locatie veel groter dan verwacht.

Vervolgtraject

De praktische aanbevelingen ten aanzien van grondonderzoek en het schematiseren van de ondergrond worden in een aanvullende verkenning ‘’Heterogeniteit’’ verwoord in een Handleiding Grondon


Bijlage(n)

» Samenvatting
» Eindrapport


Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image1 Reacties

  • Rimmer Koopmans: op 27 March 2017 om 08:55
    De "proeftuin IJzendoorn" is het eerste hoge resolutie onderzoek in Nederland naar zandgrofheid in relatie tot piping en vormt in dat opzicht een unieke informatiebron voor verder onderzoek.