Column van Chris

Samenwerken staat voorop!

In mijn vorige column kondigde ik aan: ‘Ik kom bij u langs!’. Tot mijn grote vreugde reageerde u enthousiast. In mijn agenda staan inmiddels afspraken gepland met een aantal waterschappen. Daarbij bezoek ik de waterschappen die niet in de stuurgroep zijn vertegenwoordigd als eerste. Dus reed ik onlangs naar onze Brabantse en Zuiderzeeland collega’s. Wat een prettige sfeer trof ik daar! Ik merkte dat ‘men’ bereid is volop en doeltreffend mee te willen denken. De POV Piping wordt verrijkt met hun boeiende kennis en ervaring. Binnenkort ga ik op bezoek bij de noordelijke waterschappen die meedoen aan de POV Waddenzee en bij het waterschap Hollands Noorderkwartier. Ik kijk er naar uit om ook hier de goede sfeer van samenwerking te proeven!

Innovaties krijgen een grotere kans

Inmiddels werken mijn projectteam, de verschillende waterschappen en Rijkswaterstaat voortvarend door aan de 18 Piping-verkenningen. Het mooie daarbij vind ik dat er, naast de technisch/inhoudelijke verkenningen naar nieuwe technieken als Geotextiel, DMC buizen en drainage er ook verkenningen op procesmatig gebied zijn. Denk daarbij aan de inzet van ervaringskennis bij waterschappen, de koppeling aan gebiedsprocessen bij het uitvoeren van maatregelen en het sneller toepassen van innovaties. Bij die laatste zijn nu drie inkoopprocessen in beeld gebracht die er voor zorgen dat innovaties een grotere kans krijgen. Hierbij is nauw samengewerkt met de markt, de kennisinstellingen, Stowa, de Unie van waterschappen en het Rijk. Deze verkenning gaat nu verder met een ‘ideeëngeneratie’ waarbij de markt wordt uitgedaagd om te komen met nieuwe ideeën. En hoe kunnen markt en overheid samenwerken om een kansrijk idee verder te brengen? Bij alle verkenningen is samenwerken de belangrijkste voorwaarde om resultaat te krijgen. Dat blijkt maar weer!


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image