Column Chris #4

Vooruit

Weer een jaar voorbij en dat betekent voor de POV Piping dat we nu twee jaar bezig zijn. Op de helft van de looptijd van ons programma dus. We staan in het midden. Een mooi moment om even over onze schouder terug te blikken, maar zeker ook om vooruit te kijken.

We krijgen steeds meer een reële doorkijk
Samen met onze stakeholders stelden we een plan van aanpak op om het Piping probleem beter in kaart te brengen en onderzoek te doen naar oplossingen om Piping te voorkomen tegen lager maatschappelijke kosten. Ik denk dat we deze doelen met dit onderzoeksprogramma gaan realiseren. Hoewel we nog wachten op hoogwater, kunnen we toch al een aantal (tussentijdse) resultaten melden en conclusies trekken. Bijvoorbeeld op het gebied van de bepaling van doorlatendheid van de ondergrond en het snel in beeld brengen van de bodemopbouw. Ook blijkt dat een gezamenlijk bespreking en interpretatie van de (theoretische) toetsresultaten door een brede groep mensen met een brede ervaring op het gebied van onder meer onderhoud en beheer, toetsen en hydrologie een gefundeerder beeld oplevert van grootte van het probleem. Daardoor krijgen we een meer reële doorkijk naar de oplossingsrichtingen. Meerdere maatregelen zouden nu al toegepast kunnen worden als ze locatie-specifiek worden ontworpen. Voorbeelden hiervan zijn verschillenden soorten kwelschermen en drainagetechnieken.


De grootste inhoudelijke onzekerheid komt voort uit het feit dat nog niet duidelijk is hoe we moeten omgaan met de heterogeniteit van de ondergrond. De stuurgroep heeft onlangs besloten hiervoor een verkenning uit te voeren, een samenwerking tussen waterschappen, kennisinstellingen en de markt. Zonder die samenwerking zou het lastig zijn om gedragen resultaten en conclusies te krijgen voor dit probleem. Dat is terugblikkend ook een van mijn belangrijkste conclusie. Een andere belangrijke conclusie die ik de komende jaren nog sterker ga benadrukken is dat ik er in toenemende mate van overtuigd ben dat het koppelen van (ervaring)kennis van waterschappen en markt aan de theorie van kennisinstellingen veel gaat opleveren bij het in kaart brengen van het Piping probleem en doelmatige oplossingen hiervoor. Om dit goed te doen blijft een open samenwerking tussen verschillende partijen van levensbelang. Het resultaat hiervan is dat de Pipingopgave aanmerkelijk kleiner wordt dan eerder gedacht.

Voor de komende tijd is ons doel de (tussentijdse) resultaten en conclusies zo snel mogelijk kwalitatief te borgen en toe te passen in de HWBP projecten. Onze resultaten zullen beleidsmakers, toetsers en andere belanghebbenden verder helpen in de strijd tegen Piping.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image