Beoordelingscommissie innovatieve ideeën compleet

Binnen de projectoverstijgende verkenning Piping van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden de mogelijkheden verkend om meer innovatie uit de markt te halen. Streven is om binnenkort een innovatief inkoopproces te starten waarbij marktpartijen en overheid gezamenlijk investeren met geld en denkkracht. Dit moet leiden tot een versnelde introductie van kansrijke innovaties bij dijkversterkingsprojecten.

Op dit moment wordt een brede uitvraag voorbereid gericht op de buitenwereld van partijen voorbij onze eigen werkcontacten. We hopen deze partijen te motiveren om met goede, nieuwe ideeën te komen die helpen om het probleem van piping bij dijken op te lossen. Daarnaast zijn er via onze werkcontacten al een flink aantal ideeën voor innovatie aangedragen. Al deze innovatie-ideeën willen we door een onafhankelijke en breed samengestelde commissie laten beoordelen op kansrijkheid en op de gewenste verdere ontwikkeling. Doel is om de kansen die ieder idee biedt zoveel mogelijk te benutten. Met de beoordelingscommissie zoeken we nadrukkelijk een onpartijdige, frisse blik, waarbij we ons graag laten verrassen door het externe oordeel.

Samenstelling commissie

De samenstelling van de beoordelingscommissie is:  -voorzitter: dijkgraaf Gerhard van den Top
-vanuit wetenschappelijk wereld: prof. Bas Jonkman (TUDelft) 
-vanuit Deltares als kennisinstituut waterveiligheid: prof. Adam Bezuijen 
-vanuit waterschappen als probleemeigenaar: Johan Bakker, projectdirecteur Dijkverbetering Waterschap Rivierenland 
-vanuit Taskforce Deltatechnologie: Jelke-Jan de With 
-vanuit de GWW-sector: Wim Voskamp 
-vanuit de financiering van startende innovatieve ondernemingen: Ewit Roos (Brightmove)

Hoe verder?

De beoordelingscommissie gaat aan de slag met 30 tot 40 innovatie-ideeën. Per idee komt de commissie met een uitspraak over: 
1. De gewenste volgende ontwikkelstap waarmee het idee verder gebracht wordt richting toepassing. Wat is de meest logische volgende stap: haalbaarheidstudie, labtesten, praktijktesten of begeleide introductie bij dijkversterkingsprojecten? 
2. De kansrijkheid dat het idee uiteindelijk tot toepassing gebracht kan worden als commerciële aanbieding in de aanbesteding van dijkversterkingsprojecten. De commissie stelt hiervoor een ontwikkeladvies op waarin de meest kritische aspecten in de ontwikkeling van de innovatie worden benoemd. 


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image