Aanpak registratie zandvoerende wellen

De POV Piping wil de registratie van zandvoerende wellen verbeteren. Zodat dijkwerkers snel en adequaat onveilige situaties kunnen aanpakken. Door een goede registratie van risicolocaties kunnen we beter monitoren en krijgen we meer inzicht in waar er onderzoek naar piping moet plaatsvinden. De onderzoeksdata krijgt meer waarde en hierdoor kunnen we in de toekomst wellicht voorspellen waar zandvoerende wellen ontstaan en preventief maatregelen nemen. Fotografie: Rijkswaterstaat/ Ronald van Etten

Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image