66 peilbuizen wachten op hoogwater

In totaal zijn er in november 66 peilbuizen geplaatst. Hiermee kunnen we nauwkeurig en locatie-specifiek toetsen hoe het verloop van de grondwaterstanden en tegelijk het verloop van de binnen- en buitendijkse oppervlaktewaterstanden is. Het wachten is op hoogwater.

Piping is niet los te zien van grond- en oppervlaktewaterstanden. Het huidige monitoringsplan van grond-en oppervlaktewaterstanden is er  niet op toegesneden om deze standen langs en onder de kering door in beeld te brengen. Om nauwkeurig en locatie-specifiek te kunnen toetsen willen we echter weten hoe het verloop van de grondwaterstanden en tegelijk het verloop van de binnen- en buitendijkse oppervlaktewaterstanden is.

Daarom gaan we duurzaam monitoren over een langere periode. Hierdoor ontstaat er een nauwkeurig gevalideerde meetreeks over een groeiend aantal jaren waarin verschillende hoogwaterperioden kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen we de reactie van de stijghoogte op een hoogwatergolf onderzoeken en krijgen we een beter en reëler inzicht in het verloop van de stijghoogte. Dit verwerken we in schema's.  

Aan onderzoeksinstituut Deltares vroegen we een meetplan op te stellen. Op basis van bodemkaarten en overige ondergrondgegevens  is een locatiekaart opgesteld met hierop de meetlocaties. In totaal zijn er in november 66 peilbuizen geplaatst. Door de aanwezigheid van kabels en leidingen zijn enkele locaties veranderd, het overgrote deel van de peilbuizen staat op de geplande locatie. Hierbij zijn we dank verschuldigd aan de perceeleigenaren die zo vriendelijk zijn geweest hun medewerking te verlenen.

De meetgegevens van de peilbuizen worden door een GSM verbinding verzonden en opgeslagen op een computer. Een groot voordeel van dit systeem is dat er geen werknemer periodiek het veld in hoeft om de gegevens op te halen. Ook kunnen we eventuele meetfouten en/of problemen tijdiger signaleren. 

De peilbuizen zitten er in, nu nog wachten op een hoogwater om een mooie meetreeks vast te leggen!


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image1 Reacties

  • Ruben Pot: op 5 February 2016 om 10:52
    Ik ben benieuwd wie de apparatuur heeft geleverd en zorgdraagt voor beheer en onderhoud.
    Tevens ben ik benieuwd hoe ik in contact met mensen kan komen om dergelijke systemen ook voor deze organisatie te kunnen leveren.