5 vragen aan...omgevingsmanager Leonie de Jong

Je bent nu een paar maanden als omgevingsmanager betrokken bij de POV-Piping. Wat is je ervaring tot zover? Wat is je opgevallen?

Er gebeuren mooie dingen binnen de POV-Piping. Als tastbaar voorbeeld is er bijvoorbeeld de werkplaats. Deze is in feite niet specifiek voor Piping maar voor brede toepassing bij dijkversterkingen. Daarmee beantwoordt dit proces de vraag hoe je kennis en ervaring kunt borgen. Dit speelt bij alle waterschappen en ook bij andere overheden.

Het is goed te zien dat er zoveel technische kennis en ervaring wordt betrokken vanuit de verschillende waterschappen die een rol spelen bij de POV-Piping maar ook daar buiten. De markt en de kennisinstituten pakken ook maximaal hun rol in het proces. Het delen van de opgedane kennis en ervaring is een grote uitdaging want welke vragen wil men beantwoord zien. Dat zal per waterschap en per project verschillen. De uitdaging is om alle lagen van de organisaties mee te nemen en de kennis laagdrempelig aan te bieden met eventuele ondersteuning. We gaan de website weer actualiseren en vullen met alle beschikbare informatie.

2. Waar ga jij de komende tijd focus op leggen als omgevingsmanager?

Op het laten landen van alle kennis en ervaring die is opgedaan de afgelopen 3 jaar. Laagdrempelig en zo nodig pro-actief via een Roadshow langs de waterschappen. Daarnaast is het een doel om de POV-dag 2017 net zo succesvol te laten zijn als die van 13 oktober jongsleden. Zoveel kennis en ervaring korte tijd samenbrengen waarbij energie en kennis stroomt en iedereen met meer kennis naar huis gaat. POV-Piping moet herkenbaar worden en toegankelijk voor projecten.

3. Wat is jouw ervaring binnen de waterwereld?

Ik kom uit de wereld van de grondverwerving van Rijkswaterstaat. Ik ben in 2008 gaan werken in de waterwereld bij het Programma Ruimte voor de Rivier. Daar heb ik de rol van procesmanager vastgoed vervuld. Met een klein team hebben wij het vastgoedproces ingericht en ervoor gezorgd dat alle projecten op tijd konden worden uitgevoerd. Vervolgens heb ik in 2013 de stap gemaakt naar het HWBP-2 als projectbegeleider. Hier was ik de linking pin tussen de projecten en het programmabureau. In de vorm van een kernteam hebben we samengewerkt met projecten zoals Kustwerk Katwijk, Versterking Waddenzeedijk Ameland, Lekdijk KIS en de Ipensloter-en Diemendammersluis. Ik ben een proces-en omgevingsmanager en heb ik de loop der jaren veel bijgeleerd over techniek, contracten en het projectmanagement. Met deze ervaring kan ik een goede bijdrage leveren aan mijn rol als omgevingsmanager bij de POV-Piping.

4. Wat wil je bereikt hebben binnen de pov Piping? Wat is jouw ambitie?

Mijn drive is kennis en ervaring samenbrengen en delen en het bouwen van een netwerkorganisatie. Als ik iemand vraagt iets over zijn werk te vertellen komt er altijd een enthousiast verhaal en zie ik trots. Als er dan ook nog een ontvangende partij is die hiervan kan leren en daarmee krachtiger kan worden dan is mijn missie geslaagd. Ik zou graag willen bereiken dat iedereen medio 2017 de POV-Piping kent, weet wat daar gebeurt en ons bij vragen weet te vinden. Daarnaast wil ik graag meedenken over het borgen van kennis, ervaring en innovatie na 2017!

5. Hoe betrek jij de 'omgeving' bij de pov Piping? Wat gaan ze van ons merken?

Ik wil actief het land in om van de omgeving te horen wat hun verwachtingen zijn en hoe zij kennis aangeboden zouden willen krijgen. Daarbij wil ik alle verschillende niveaus betrekken zoals techneuten, projectmanager maar ook opdrachtgevers en bestuurders. Verder wil ik actief inzetten op het verspreiden van nieuwsbrieven en mooie mediamomenten zodat hier herkenbaarheid ontstaat.

Met het organiseren van een POV-dag 2017 willen wij 12 oktober een gelijkwaardig programma gaan neerzetten als het afgelopen jaar met misschien nog wel meer deelnemers. Daarnaast zoeken wij actief de samenwerking met de andere POV’s om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en om te zien of we gezamenlijk zaken op kunnen pakken.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image